آموزش زبان فرانسوی - درس ششم : Lire et écrire - خواندن و نوشتن

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

خواندن و نوشتن

Lire et écrire

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 


Je lis.
من میخوانم


Je lis une lettre.
من یک حرف الفبا را میخوانم


Je lis un mot.
من یک کلمه را میخوانم


Je lis une phrase.
من یک جمله را میخوانم


Je lis une lettre.
من یک نامه را میخوانم


Je lis un livre.
من یک کتاب میخوانم


Je lis.
من میخوانم


Tu lis.
تو میخوانی


Il lit.
او (مرد) میخواندمن مینویسم


J’écris une lettre.
من یک حرف الفبا را مینویسم


J’écris un mot.
من یک کلمه را مینویسم


J’écris une phrase
من یک جمله را مینویسم


J’écris une lettre.
من یک نامه مینویسم


J’écris un livre.
من یک کتاب می نویسم


J’écris.
من می نویسم


Tu écris.
تو می نویسی


Il écrit.
او (مرد) می نویسد


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهLire et écrireخواندن و نوشتن
تازه های آموزشی
زبان عربی به زبان ساده - درس پنجاه و یکم : قضاء الحاجات - خرید مایحتاج
آموزش زبان فرانسوی - درس صدم : Adverbes - قیدها
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و نهم : Génitif - حالت اضافه
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هشتم : Conjonctions doubles - حروف ربط مضاعف
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هفتم : Conjonctions 4 - حروف ربط 4
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و ششم : Conjonctions 3 - حروف ربط 3
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و پنجم : Conjonctions 2 - حروف ربط 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و چهارم : Conjonctions 1 - حروف ربط 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و سوم : Subordonnées avec si - جملات وابسته با آیا
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و دوم : Subordonnées avec que 2 - جملات وابسته با که 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و یکم : Subordonnées avec que 1 - جملات وابسته با که 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نودم : Impératif 2 - امری 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و نهم : Impératif 1 - امری 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هشتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هفتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 1 ضمائر ملکی 1

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir