زبان عربی به زبان ساده - درس نود و سوم : إن كان، ما إذاكان - جملات وابسته با آیا

زبان عربی - آموزش زبان عربی به زبان ساده

جملات وابسته با آیا 

الجمل التابعة باستعمال : إن كان، ما إذا كان

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 


لا أدري إن كان يحبني
.من نمی دانم آیا او (مذکر) مرا دوست دارد


.لا أدري إن كان سيعود
.من نمی دانم آیا او (مذکر) بر می گردد


.لا أدري إن كان سيخابرني
.من نمی دانم آیا او (مذکر) به من تلفن می کند


إن كان جقاً يحبنى؟
آیا او (مذکر) مرا دوست دارد؟


إن كان حقاً سيعود؟
آیا او (مذکر) برمی گردد؟


إن كان حقاً سيخابرني؟
آیا او (مذکر) به من زنگ خواهد زد؟


.إني لأتساءل ما إذا كان يفكر في
.من از خودم سئوال می کنم آیا او (مذکر) به من فکر می کند


.إني لأتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى
. من از خودم سئوال می کنم آیا او (مذکر) کسدیگری را دارد


.إني لأتساءل ما إذا كان يكذب
.من از خودم سئوال می کنم آیا او (مذکر) دروغ می گوید


ما إذا كان يفكر فيّ حقًا؟
آیا او (مذکر) به من فکر می کند؟


ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟
آیا او (مذکر) فرد (مؤنث) دیگری را دارد؟


ما إذا كان حقاً يقول الحقيقة؟
آیا او (مذکر) واقعیت را می گوید؟


.إني لأشك ما إذا كان يريدني فعلا.ً
.من تردید دارم که آیا او (مذکر) مرا واقعاً دوست دارد


.إني لأشك ما إذا كان سيكتب لي
.من تردید دارم که آیا او (مذکر) برایم نامه بنویسد


.إني لأشك ما إذا كان سيتزوجني
.من تردید دارم که آیا او (مذکر) با من ازدواج می کند


ما إذا كان حقاً يريدني؟
آیا او (مذکر) واقعاً از من خوششمی آید؟


ما إذا كان حقاُ سيكتب لي؟
آیا او (مذکر) برایم نامه می نویسد؟


ما إذا كان خقاً سيتزوجني؟
آیا او (مذکر) با من ازدواج می کند؟


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : آموزش زبان عربیعربیاموزش عربیعربی به زبان سادهإن كانما إذاكانجملات وابسته با آیا
تازه های آموزشی
سریال گرامری قسمت پنجم - مالکیت در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت چهارم - زمان حال فعل “to be”
سریال گرامری قسمت سوم - انواع جملات ساده در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت دوم - بررسی فعل و انواع آن در زبان انگلیسی
سریال گرامری - قسمت اول - اقسام کلمه (Parts of Speech) در زبان انگلیسی
دانلود نمونه سوال های ریاضی هفتم فصل اول سالتحصیلی 98-99 + پاسخ تشریحی
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف زی - Z
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف وای - Y
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف اِکس - X
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف دبیلو - W
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف وی - V
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف تی - T
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف اِس - S
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف آر - R
آموزش تصویری زبان انگلیسی برای کودکان دوره الفبا - آموزش حرف کیو - Q

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir