زبان انگلیسی به زبان ساده - درس بیست و دوم : گفتگوی کوتاه 3

زبان انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده

Small Talk

گفتگوی کوتاه 3

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 

 Do you smoke?

شما سیگار می کشید؟


I used to.
در گذشته ،بله


But I don’t smoke anymore.
اما حالا دیگر سیگار نمی کشم


Does it disturb you if I smoke?
اذیت می شوید اگر من سیگار بکشم؟


No, absolutely not.
نه، مطلقاً نه


It doesn’t disturb me.
مزاحمتی برای من نیست

 

Will you drink something?
شما چیزی می نوشید؟


A brandy?
یک گیلاسکنیاک؟


No, preferably a beer.
نه، ترجیح میدهم یک آبجو بنوشم


Do you travel a lot?
شما زیاد مسافرت می کنید؟


Yes, mostly on business trips.
بله، البته اکثرا سفر های کاری


But now we’re on holiday.
اما حالا اینجا تعطیلاتمان را می گذرانیم


It’s so hot!
اینجا چقدر گرم است


Yes, today it’s really hot.
بله امروز واقعاً گرم است


Let’s go to the balcony.
برویم روی بالکن


There’s a party here tomorrow.
فردا اینجا یک مهمانی برگزار می شود


Are you also coming?
شما هم میائید؟


Yes, we’ve also been invited.
بله، ما هم دعوت شده ایم


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیگفتگوی کوتاهSmall Talk

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir