توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

آموزش تصویری درس پنجم زبان نهم : Media - رسانه

پایه نهم - آموزش تصویری زبان نهم - رایگان

 

 

Media

Talking about Media

Media (connect, interview, online,…)

Rising Intonation
(surprises)

Past Tense (Regular)

Past Tense of “to be”

Expressions
- Did the girls listen to the radio?
- Yes, they did.
- Who watched the movie last night?
- My sister.
- Could you please give it to me?


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسی نهمزبان انگلیسیMediaرسانهپایه نهمآموزش تصویری زبان نهم

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir