زبان انگلیسی به زبان ساده - درس بیست و هفتم : در هتل – ورود به هتل / In the hotel – Arrival

زبان انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی به زبان ساده

در هتل – ورود به هتل

In the hotel – Arrival

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 

Do you have a vacant room?
اتاق خالی دارید؟

I have booked a room.
من یک اتاق رزرو کرده ام.

My name is Miller.
اسم من مولر است.

I need a single room.
من به یک اتاق یک تخته احتیاج دارم.

I need a double room.
من به یک اتاق دو تخته احتیاج دارم.

What does the room cost per night?
اتاق شبی چند است؟

I would like a room with a bathroom.
من یک اتاق با حمام می خواهم.

I would like a room with a shower.
من یک اتاق با دوشمی خواهم.

Can I see the room?
می توانم اتاق را ببینم؟

Is there a garage here?
اینجا پارکینگ دارد؟

Is there a safe here?
اینجا گاو صندوق دارد؟

Is there a fax machine here?
اینجا فاکسوجود دارد؟

Fine, I’ll take the room.
بسیار خوب ، من اتاق را می گیرم.

Here are the keys.
کلید ها اینجا هستند.

Here is my luggage.
چمدان من اینجاست.

What time do you serve breakfast?
ساعت چند صبحانه سرو می شود؟

What time do you serve lunch?
ساعت چند نهار سرو می شود؟

What time do you serve dinner?
ساعت چند شام سرو می شود؟


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیhotelهتلورودArrival

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir