جلسه چهارم
افعال کمکی:
- منفی کردن
- سوالی منفی کردن
- افعال کمکی

 منفی کردن افعال کمکی:

 در زبان فارسی، برای منفی کردن افعال، اول افعال علامت (ن) اضافه می کنیم.

 در زبان انگلیسی، به افعال کمکی علامت (not) اضافه می کنیم.

✔️ بهتر است آن ها را به شکل مخفف بنویسیم.

✔️ این دو am not و may not شکل مخفف ندارند.

can not -> can't
will not -> won't
must not -> mustn't
shall not -> shan't
is not -> isn't
are not -> aren't
am not -> am not
may not -> may not

 


سوالی منفی کردن افعال کمکی:

روش اول: افعال کمکی مخفف شده را به اول جمله می بریم.


 you can't go. -> can't you go?

 

روش دوم: اگر فعلِ کمکیِ not مخفف نشده باشد، فعل کمکی را به اول جمله برده، و not را سر جایش قرار می دهیم.


you can not go. -> can you not go?

 

 نکته:

-> to be (am, is, are)
Was, were
بودن
-> have
Has, had
داشتن
->do
Does, did
انجام دادن
->could
Can
توانستن
->shall
Should
علامت آینده
->will
Would
علامت آینده
->may
Might
ممکن بودن
->must
Had to
باید
->ought to
باید
->used to
سابقاً، قبلاً
->need
احتیاج داشتن
->dare
جرات داشتن
->would rather
ترجیح دادن
->had better
بهتر است

 

 

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : منفی کردنسوالی منفی کردنافعال کمکی
تازه های آموزشی
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و پنجم : Sinemada - در سینما
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و چهارم : Gece çıkmak - گردش عصر (شب)
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و سوم : Hayvanat bahçesinde - در باغ وحش
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و دوم : Şehir turu - بازدید از شهر
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و یکم : Oryantasyon - جهت یابی
زبان ترکی به زبان ساده - درس چهلم : Yol sormak - سؤال در مورد مسیر حرکت
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و نهم : Araba arızası - خرابی ماشین
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و هشتم : Takside - در تاکسی
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و هفتم : Yolda - در راه
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و ششم : Toplu taşıma - عبور و مرور درون شهری
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و پنجم : Havalimanında - در فرودگاه
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و چهارم : Trende - در قطار
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و سوم : Tren istasyonunda - در ایستگاه قطار
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و دوم : 4 Restoranda - در رستوران 4
زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و یکم : Restoranda 3 - در رستوران 3

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir