آموزش کوتاه جرم و وزن علوم پایه هفتم

پایه هفتم - علوم تجربی

جرم: مقدار ماده تشکیل دهنده یک ماده را جرم آن ماده می نامند. واحد جرم کیلو گرم میباشد.
--- جرم جسم در تمام دنیا ثابت است و ربطی به جاذبه ندارد.

وزن : وزن یک جسم برابر با نیروی گرانشی است که از طرف زمین بر جرم یک جسم وارد شده و آن را به طرف زمین می کشد. واحد وزن نیوتن می باشد.
حداکثر وزن اجسام در زمین در قطب ها و حداقل آن در استوا می باشد.
جاذبه ی ماه 1/6زمین می باشد
بنابراین وزن اجسام در ماه 1/6 وزن آنها در زمین است.

تست نمونه:
کدام مورد به فاصله تا سطح زمین بستگی ندارد؟
الف. شتاب جاذبه
ب. وزن
ج.جرم
د.نیروی گرانش


پاسخ: گزینه ج.

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : آموزش کوتاه علوم هفتمجرموزنعلوم پایه هفتمعلوم تجربی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir