آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه - درس پانزدهم

زبان انگلیسی - آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه (بدون فراموشی)

درس پانزدهم

complicity - liquidation - accomplice - recant - culpable - abrogate - alleged - access - invalidate - preclude - persevere - landmark - extrinsic - declaim - fetter - paragon - nomadic - asperity - epithet - controversial

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : آموزش تصویری 1100 واژهآموزش کدینگ 1100 واژهواژگان کتاب 1100 واژهزبان انگلیسیزبان کارشناسی ارشد و دکترا

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir