مکالمه دوم:

توصیف افراد

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار و به کار ببرید.

 

 

1.
A: So is your boss young?
B: He’s in his thirties, I guess. About 35.

آ) خوب رئیست جوون هست؟
ب) فکر کنم سی خورده‌ای سالشه (سی تا سی نه). در حدود 35.

2.
A: It’s quite long.
B: What color is it?
A: It’s light brown. And it’s a little curly.


آ) نسبتا بلند هست (موی سر).
ب) چه رنگیه؟
آ) قهوه‌ای روشن هست. و یه کمی فرفری.

✍️ curly: فرفری-مجعد

3.
A: He’s really not very tall, about 175 centimeters.
B: Oh yeah. That’s not so tall.


آ) او خیلی قد‌بلند نیست، در حدود 175 سانتی متر.
ب) اوه آره. خیلی بلند نیست.


4.
A: He looks about 17.
B: No, he’s older than that. He’s almost 25.
A: No, I don’t believe it. He doesn’t look that old.


آ) به نظر 17 سالشه.
ب) نه، بزرگتر هست. تقریبا 25 سالشه.
آ) نه، باور نمیکنم. به نظر نمیاد تا اون حد بزرگ باشه.
5.
A: She likes to wear it really short.
B: Yeah? And is it straight or curly?
A: Curly. Really curly. You can’t miss her when you see her.

آ) او واقعا موهای کوتاه رو دوست داره.
ب) آره؟ و موهاش صافه یا فرفری؟
آ) فرفری. واقعا فرفری. وقتی میبینیش، متوجه میشی.


6.
A: Is she short?
B: No, she’s really tall. About 180 centimeters.


آ) قدش کوتاه است؟
ب) نه، واقعا بلند است. حدود 180 سانتی متر.


7.
A: Is she in her teens or her twenties?
B: I think she’s in her twenties. She’s really nice. Do you want to meet her?
A: Yeah, sure.


آ) 10 تا 19 سالشه یا 20 تا 29؟
ب) فکر کنم بیست و خورده‌ای سالشه. واقعا خوبه. میخوای ملاقاتش کنی؟
آ) آره، مطمئنا.


8.
A: It’s not really long but it’s very straight. And it’s sometimes green!
B: Green!
A: Yeah. He sings in a rock band, I think.


آ) موهاش واقعا بلند نیست، اما خیلی صافه. و بعضی وقتا سبز هست.
ب) سبز!
آ) آره. فکر کنم تو گروه راک آواز میخونه.

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیمهارت شنیداری و گفتاریتوصیف افراد

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir