توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

جلسه پنجم

حرف تعریف the
دو مصدر استثنایی be و to have

 

حرف تعریف the
سه معنی می دهد:
۱. را
۲. که
۳. کسره


 به مثال ها توجه کنید.

 I eat apple.
 من سیب میخورم.


✔️ سیب نا مشخص است.

I eat the apple.
من سیب را میخورم.


✔️ سیب مشخص میشود. (تعریف میشود.)

I eat the apple which is red.
من سیبی را که قرمز است میخورم.


✔️ دقیقتر تعریف میشود.

 


دو مصدر استثنایی
۱. با فاعل های مختلف به شکل های گوناگون در می آیند.
۲. اگر پس از صرف کردن، در داخل این جملات، افعال کمکی به کار ببریم، به مادر خود بر میگردند.


am - is - are ----> be (شکل مصدر)
have - has ------> to have (شکل مصدر)


به مثال ها توجه کنید.


I am --> I must be
you are --> you must be
he is --> he must be


به مثال ها توجه کنید. 


I have --> I can have
you have --> you can have
she has --> she can have
he has --> he can have
it has --> it can have
We have --> we can have
they have --> they can have


همانطور که دیدید، در صورت بکار بردن افعال کمکی در این جملات، به حالت مادر خود برمیگردند.

 

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : حرف تعریف theدو مصدر استثنایی be و to have

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir