دانلود آزمون چهارگزینه ای فصل اول ریاضی هشتم - عددهای صحیح و گویا + پاسخ تشریحی

پایه هشتم - رياضی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس سوم - حل نمونه سوالات فصل چهارم / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس چهارم - معادله - حل تمرین صفحه ۶۷ / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس چهارم - معادله - صفحات ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس سوم - تجزیه عبارت های جبری - حل تمرین صفحه ۶۳ / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس سوم - تجزیه عبارت های جبری - صفحه ۶۲ / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس سوم - تجزیه عبارت های جبری - صفحات ۶۰ و ۶۱ / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس دوم - پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری - حل تمرین صفحه ۵۹ / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس دوم - پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری - صفحات ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس اول - ساده کردن عبارت های جبری - حل تمرین صفحه ۵۵ / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس اول - ساده کردن عبارت های جبری - صفحات ۵۳ و ۵۴ / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس اول - ساده کردن عبارت های جبری - صفحات ۵۲ و ۵۳ / محسن راجی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس پنجم - زاویه های خارجی / حل تمرین صفحات ۴۹ و ۵۰ / اکرم شفیعی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس پنجم - زاویه های خارجی / صفحات ۴۸ و ۴۹ / اکرم شفیعی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس پنجم - زاویه های خارجی / صفحه 46 / اکرم شفیعی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس چهارم - زاویه های داخلی/ صفحات ۴۲ تا ۴۵ / علی رضایی نیک
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس سوم - چهارضلعی ها / صفحات ۳۸ تا ۴۰ + حل تمرین ص ۴۱ / خانم ایراندخت میرزایی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس دوم - توازی و تعامد / حل تمرین صفحه ۳۷ / خانم اعظم راستگردانی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس دوم - توازی و تعامد / صفحات ۳۴ تا ۳۷ / خانم اعظم راستگردانی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس اول - چندضلعی ها و تقارن / صفحه های ۳۱ ، ۳۲ و ۳۳ / آقای محسن شفقی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس اول - چندضلعی ها و تقارن / صفحه های ۳۰ و ۳۱ / آقای رضا معطی
تازه های آموزشی
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / کَنْزُ الْحِکْمَةِ - گنج حکمت
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / اَلتَّمارين - تمرین صفحه های 48 و 49
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / اَلتَّمارين - تمرین صفحه های 45 تا 47
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / فعل مضارع (2) + بدانیم + فن ترجمه
دانلود خلاصه و جزوه آموزشی و درسنامه پیام های آسمان پایه نهم درس به درس / درس 9 تا 12
دانلود خلاصه و جزوه آموزشی و درسنامه پیام های آسمان پایه نهم درس به درس / درس 6 تا 8
دانلود خلاصه و جزوه آموزشی و درسنامه پیام های آسمان پایه نهم درس به درس / درس 1 تا 5
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / اَلتَّجرِبَةُ الْجَديدَةُ - تجربه جدید
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / اَلْمُعْجَم - واژه نامه
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّالِثُ - درس سوم / کَنْزُ الْحِکمَةِ مِنَ اَلْامامِ عَليّ (ع) - گنج دانش از امام علی (ع)
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّالِثُ - درس سوم / اَلتَّمارين - تمرین صفحه های 34 و 36
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّالِثُ - درس سوم / اَلتَّمارين - تمرین صفحه های 32 و 33
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّالِثُ - درس سوم / بدانیم - فعل مضارع
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّالِثُ - درس سوم / مِهْنَتُكَ فِي الْمُستَقبَلِ - شغل تو در آینده
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّالِثُ - درس سوم / اَلْمُعْجَم - واژه نامه

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir