آموزش زبان فرانسوی - درس دوازدهم : Les boissons - نوشیدنیها

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

نوشیدنیها

Les boissons

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 


Je bois du thé.
من چای می نوشم


Je bois du café.
من قهوه می نوشم


Je bois de l’eau minérale.
من آب معدنی می نوشم


Bois-tu du thé au citron
تو چای را با لیمو می نوشی؟


Bois-tu du café avec du sucre ?
تو قهوه را با شکر می نوشی؟


Veux-tu de l’eau avec des glaçons ?
تو آب را با یخ می نوشی؟


ll y a une fête ici.
اینجا یک مهمانی است


Les gens boivent du champagne.
مردم شامپاین می نوشند


Les gens boivent du vin et de la bière.
مردم شراب و آبجو می نوشند


Bois-tu de l’alcool ?
تو الکل می نوشی؟


Bois-tu du whisky ?
تو ویسکی می نوشی؟


Bois-tu du coca avec du rhum ?
تو نوشابه و رام می نوشی؟


Je n’aime pas le champagne.
من شامپاین دوست ندارم


Je n’aime pas le vin.
من شراب دوست ندارم


Je n’aime pas la bière.
من آبجو دوست ندارم


Le bébé aime le lait.
بچه شیر دوست دارد


L’enfant aime le cacao et le jus de pomme.
بچه کاکائو و آب سیب دوست دارد


La femme aime le jus d’orange et le jus de pamplemouss
آن خانم آب پرتقال و آب گریپ فروت دوست دارد


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهLes boissonsنوشیدنیها
تازه های آموزشی
آموزش زبان فرانسوی - درس صدم : Adverbes - قیدها
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و نهم : Génitif - حالت اضافه
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هشتم : Conjonctions doubles - حروف ربط مضاعف
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هفتم : Conjonctions 4 - حروف ربط 4
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و ششم : Conjonctions 3 - حروف ربط 3
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و پنجم : Conjonctions 2 - حروف ربط 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و چهارم : Conjonctions 1 - حروف ربط 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و سوم : Subordonnées avec si - جملات وابسته با آیا
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و دوم : Subordonnées avec que 2 - جملات وابسته با که 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و یکم : Subordonnées avec que 1 - جملات وابسته با که 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نودم : Impératif 2 - امری 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و نهم : Impératif 1 - امری 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هشتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هفتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 1 ضمائر ملکی 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و ششم : Questions – Passé 2 - سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) 2

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir