آموزش زبان فرانسوی - درس دوازدهم : Les boissons - نوشیدنیها

سایر زبان ها - آموزش زبان فرانسه به زبان ساده

نوشیدنیها

Les boissons

 

ابتدا فایل صوتی را گوش داده و سپس جملات متن را تکرار کنید.

 


Je bois du thé.
من چای می نوشم


Je bois du café.
من قهوه می نوشم


Je bois de l’eau minérale.
من آب معدنی می نوشم


Bois-tu du thé au citron
تو چای را با لیمو می نوشی؟


Bois-tu du café avec du sucre ?
تو قهوه را با شکر می نوشی؟


Veux-tu de l’eau avec des glaçons ?
تو آب را با یخ می نوشی؟


ll y a une fête ici.
اینجا یک مهمانی است


Les gens boivent du champagne.
مردم شامپاین می نوشند


Les gens boivent du vin et de la bière.
مردم شراب و آبجو می نوشند


Bois-tu de l’alcool ?
تو الکل می نوشی؟


Bois-tu du whisky ?
تو ویسکی می نوشی؟


Bois-tu du coca avec du rhum ?
تو نوشابه و رام می نوشی؟


Je n’aime pas le champagne.
من شامپاین دوست ندارم


Je n’aime pas le vin.
من شراب دوست ندارم


Je n’aime pas la bière.
من آبجو دوست ندارم


Le bébé aime le lait.
بچه شیر دوست دارد


L’enfant aime le cacao et le jus de pomme.
بچه کاکائو و آب سیب دوست دارد


La femme aime le jus d’orange et le jus de pamplemouss
آن خانم آب پرتقال و آب گریپ فروت دوست دارد


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : فرانسویفرانسه به زبان سادهآموزش فرانسهفرانسهزبان فرانسهLes boissonsنوشیدنیها
تازه های آموزشی
آموزش 1100 واژه بدون توقف ( کتاب 1100 واژه ضروری )
آموزش 504 واژه بدون توقف ( کتاب 504 واژه ضروری )
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 96+ پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت اول دی ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم میان ترم سال 97 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هشتم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت سوم شهریور ماه 94 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال ریاضی پایه هفتم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 95 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 96 + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت اول دی ماه 95+ پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir