سریال گرامری قسمت دوم - بررسی فعل و انواع آن در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی - سریال گرامری - گرامر و دستور زبان انگلیسی


فعل کلمه ای است که انجام شدن کاری یا دارا بودن حالتی را نشان می دهد.


در زبان انگلیسی دو نوع فعل داریم:


افعال اصلی (main verbs) و

افعال کمکی (helping verbs یا auxiliary verbs)


خود افعال اصلی (main verbs) نیز به دو گروه افعال کنشی (action verbs) و افعال ربطی (linking verbs) تقسیم می شوند.


افعال کنشی (action verbs) افعالی هستند که انجام شدن کاری را نشان می دهند.

گروهی از افعال کنشی انجام کارهای فیزیکی را نشان می دهند مثل: jump, sing, eat. از آنجا که این افعال از طریق حواس پنج گانه قابل درک هستند، تشخیص انها ساده است.


The neighbor’s dog barked all night.
The teacher asked a question.


گروه دیگر افعال کنشی انتزائی هستند. به همین دلیل ممکن است تشخیص انها کمی سخت تر باشد.


I think about my day before bed.
I learn new words every day.


افعال ربطی (linking verbs) فعل هایی هستند که انجام کار را نشان نمی دهند بلکه بین فاعل جمله و کلمه ی دیگری، اسم یا صفت، رابطه برقرار می کنند.

معروف ترین فعل این گروه be است. افعال رایج دیگر این گروه شامل appear, become, feel و غیره می باشند.


My father is a teacher.
I feel tired.


نکته: اگر شک داشتید که فعلی کنشی است یا ربطی، آن را با حالت صحیح فعل be جایگزین کنید. در صورت انجام این کار، تنها اگر فعل اولیه ربطی بوده باشد، جمله معنی دار خواهد بود.


I feel am refreshed.
Laurie appears is tired.

 

منبع:آکادمی سفیرگفتمانرمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : زبان انگلیسیانواع فعلگرامر زبان انگلیسیParts of Speechسریال گرامریآکادمی سفیرگفتمانآکادمی سفیر
تازه های آموزشی
جزوه و گام به گام علوم هشتم فصل ششم - تنظیم هورمونی
جزوه و گام به گام علوم هشتم فصل پنجم - حس و حرکت
جزوه و گام به گام علوم هشتم فصل چهارم - تنظیم عصبی
جزوه و گام به گام علوم هشتم فصل سوم - از درون اتم چه خبر
جزوه و گام به گام علوم هشتم فصل دوم - تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی
جزوه و گام به گام علوم هشتم فصل اول - مخلوط و جدا سازی مواد
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان کار با چوب / جلسه چهارم - آموزش معرق کاری قسمت 2 / رمضان پور و رحمانی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان کار با چوب / جلسه سوم - آموزش معرق کاری / رمضان پور و رحمانی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان کار با چوب / جلسه دوم - ساخت رحل قرآن مجید / رمضان پور و رحمانی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان کار با چوب / جلسه اول - شناسایی انواع چوب / رمضان پور و رحمانی
جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل پانزدهم - تبادل با محیط با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل چهاردهم - گردش مواد با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل سیزدهم - سفر غذا با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل دوازدهم - سفرۀ سلامت با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...
جزوه و گام به گام علوم هفتم فصل یازدهم - یاخته و سازمان بندی آن با پاسخ فعالیت های و آزمایش ها و ...

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir