زبان کارشناسی ارشد و دکترا
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه - درس پانزدهم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه - درس چهاردهم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه - درس سیزدهم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه - درس دوازدهم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه - درس یازدهم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه - درس دهم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه - درس نهم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه - درس هشتم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه - درس هشتم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه - درس هفتم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه - درس ششم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه - درس پنجم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه - درس چهارم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه - درس سوم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه - درس دوم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 1100 واژه - درس یکم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 504 واژه - درس پانزدهم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 504 واژه - درس چهاردهم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 504 واژه - درس سیزدهم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 504 واژه - درس دوازدهم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 504 واژه - درس یازدهم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 504 واژه - درس دهم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 504 واژه - درس نهم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 504 واژه - درس هشتم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 504 واژه - درس هفتم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 504 واژه - درس ششم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 504 واژه - درس پنجم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 504 واژه - درس چهارم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 504 واژه - درس سوم
 • آموزش تصویری کدینگ کتاب 504 واژه - درس دوم
 • 12
  تازه های آموزشی
  زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و پنجم : Sinemada - در سینما
  زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و چهارم : Gece çıkmak - گردش عصر (شب)
  زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و سوم : Hayvanat bahçesinde - در باغ وحش
  زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و دوم : Şehir turu - بازدید از شهر
  زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و یکم : Oryantasyon - جهت یابی
  زبان ترکی به زبان ساده - درس چهلم : Yol sormak - سؤال در مورد مسیر حرکت
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و نهم : Araba arızası - خرابی ماشین
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و هشتم : Takside - در تاکسی
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و هفتم : Yolda - در راه
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و ششم : Toplu taşıma - عبور و مرور درون شهری
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و پنجم : Havalimanında - در فرودگاه
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و چهارم : Trende - در قطار
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و سوم : Tren istasyonunda - در ایستگاه قطار
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و دوم : 4 Restoranda - در رستوران 4
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و یکم : Restoranda 3 - در رستوران 3

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir