فیلم آموزشی
 • دانلود فیلم آموزشی رایانش ابری
  پایه دهم فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی ربات امدادگر
  پایه دهم فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی الهام از آناتومی بدن کانگورو
  پایه دهم فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی ربات نارگیل چین
  پایه دهم فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی اقتصاد دانش بنیان
  پایه دهم فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی حمله سایبری
  پایه دهم فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی کلاس درس مجازی
  پایه دهم فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی پرداخت از طریق درگاه بانکی
  پایه دهم فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی سیر تکامل نحوه ارتباط افراد در جوامع
  پایه دهم فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی سیر تکاملی جوامع بشری
  پایه دهم فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی شمارش - سیستم های عددنویسی
  پایه دهم فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی دولت الکترونیک
  پایه دهم فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی آرگونومی-بخش دوم
  پایه دهم فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی آرگونومی-بخش اول
  پایه دهم فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزشی تاریخچه رایانه
  پایه دهم فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای و کاردانش
 • دانلود فیلم آموزش نرم افزار Edraw max
  کار و فناوری پایه نهم
 • دانلود فیلم آموزشی طراحی حرکت شش ضلعی گربه در اسکرچ کار و فناوری نهم
  کار و فناوری پایه نهم
 • دانلود فیلم مراحل پایش رشد و تکامل کودک در مراکز بهداشتی
  کار و فناوری پایه نهم
 • دانلود فیلم آموزش بستن مدار کلید تبدیل
  کار و فناوری پایه نهم
 • دانلود فیلم آموزش نحوه بستن زنجیر چرخ خودرو کار و فناوری نهم
  کار و فناوری پایه نهم
 • دانلود فیلم آموزش ساخت پروژه حلزون اسباب بازی
  کار و فناوری پایه نهم
 • دانلود فیلم آموزش نحوه دیوارچینی بدون ملات با آجر و انواع پیوندهای آجری دیوار
  کار و فناوری پایه نهم
 • دانلود فیلم آموزشی ساخت قطعات گچی در قالب و کنده کاری روی گچ
  کار و فناوری پایه نهم
 • دانلود فیلم آموزشی بستن مدار کلید یک پل پودمان برق
  کار و فناوری پایه نهم
 • دانلود فیلم آموزشی بستن مدار کلید دوپل پودمان برق
  کار و فناوری پایه نهم
 • دانلود فیلم آشنایی با کارت های ثبت پایش رشد و تکامل کودک
  کار و فناوری پایه نهم
 • دانلود فیلم مراحل رشد کودک تا یک سالگی پودمان پایش رشد و تکامل کودک
  کار و فناوری پایه نهم
 • دانلود فیلم آموزش ساخت بیل مکانیکی با سازوکار هیدرولیک hydraulic excavator
  کار و فناوری پایه نهم
 • دانلود فیلم آموزش ساخت مینی پمپ هوا تلمبه کوچک Mini Pump
  کار و فناوری پایه نهم
 • دانلود فیلم آموزش نحوه پتینه کاری ورق مسی کار و فناوری نهم
  کار و فناوری پایه نهم
 • 123

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir