پودمان الگوریتم
 • دانلود فیلم آموزش نرم افزار Edraw max
  کار و فناوری پایه نهم
 • دانلود نرم افزار ترسیم روندنما یا فلوچارت ای دراو مکس Edraw max v.7.9.3
  نرم افزار های کار و فناوری نرم افزار های آموزشی
 • دانلود نرم افزار ترسیم روندنما یا فلوچارت دیاگرام رینگ Diagram Ring v6.3
  نرم افزار های کار و فناوری نرم افزار های آموزشی
 • دانلود نرم افزار ترسیم روندنما یا فلوچارت کلیک چارت دیاگرام ClickCharts Diagram
  نرم افزار های کار و فناوری نرم افزار های آموزشی

 • کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir