زبان خارجی
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و پنجم : Sinemada - در سینما
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و چهارم : Gece çıkmak - گردش عصر (شب)
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و سوم : Hayvanat bahçesinde - در باغ وحش
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و دوم : Şehir turu - بازدید از شهر
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و یکم : Oryantasyon - جهت یابی
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس چهلم : Yol sormak - سؤال در مورد مسیر حرکت
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و نهم : Araba arızası - خرابی ماشین
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و هشتم : Takside - در تاکسی
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و هفتم : Yolda - در راه
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و ششم : Toplu taşıma - عبور و مرور درون شهری
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و پنجم : Havalimanında - در فرودگاه
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و چهارم : Trende - در قطار
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و سوم : Tren istasyonunda - در ایستگاه قطار
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و دوم : 4 Restoranda - در رستوران 4
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و یکم : Restoranda 3 - در رستوران 3
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس سی ام : Restoranda 2 - در رستوران 2
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس بیست و نهم : Restoranda 1 - دررستوران 1
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس بیست و هشتم : Otelde – şikâyetler - در هتل – شکایت
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس بیست و هفتم : Otelde – varış - در هتل – ورود به هتل
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس بیست و ششم : Doğada - در طبیعت
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس بیست و پنجم : Şehirde - در شهر
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس بیست و چهارم : Randevulaşmak - قرار ملاقات
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس بیست و سوم : Dil öğrenmek - یادگیری زبانهای خارجی
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس بیست و دوم : Kısa sohbet 3 - گفتگوی کوتاه 3
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس بیست و یکم : Kısa sohbet 2 - گفتگوی کوتاه 2
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس بیستم : Kısa sohbet 1 - گفتگوی کوتاه 1
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس نوزدهم : Mutfakta - در آشپزخانه
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هیجدهم : Ev temizliği - نظافت خانه
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هفدهم : Evde - در خانه
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس شانزدهم : Mevsimler ve hava - فصل های سال و آب و هوا
 • 12345678910
  تازه های آموزشی
  زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و پنجم : Sinemada - در سینما
  زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و چهارم : Gece çıkmak - گردش عصر (شب)
  زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و سوم : Hayvanat bahçesinde - در باغ وحش
  زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و دوم : Şehir turu - بازدید از شهر
  زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و یکم : Oryantasyon - جهت یابی
  زبان ترکی به زبان ساده - درس چهلم : Yol sormak - سؤال در مورد مسیر حرکت
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و نهم : Araba arızası - خرابی ماشین
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و هشتم : Takside - در تاکسی
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و هفتم : Yolda - در راه
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و ششم : Toplu taşıma - عبور و مرور درون شهری
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و پنجم : Havalimanında - در فرودگاه
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و چهارم : Trende - در قطار
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و سوم : Tren istasyonunda - در ایستگاه قطار
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و دوم : 4 Restoranda - در رستوران 4
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و یکم : Restoranda 3 - در رستوران 3

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir