زبان ترکی استانبولی -آموزش زبان ترکی به زبان ساده
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس صد : Nitelik zarfları - قیدها
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس نود و نهم : Belirten - حالت اضافه
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس نود و هشتم : Çift bağlaçlar - حروف ربط مضاعف
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس نود و هفتم : Bağlaçlar 4 - حروف ربط4
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس نود و ششم : Bağlaçlar 3 - حروف ربط
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس نود و پنجم : Bağlaçlar 2 - حروف ربط2
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس نود و چهارم : Bağlaçlar 1 - حروف ربط
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس نود و سوم : mediği li yan cümleler -جملات وابسته با آیا
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس نود و دوم : ki) li yan cümleler) - جملات وابسته با که 2
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس نود و یکم : ki) li yan cümleler) - جملات وابسته با که1
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس نود : Emir kipi 2 - امری 2
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هشتاد و نهم : Emir kipi 1 - امری1
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هشتاد و هشتم : geçmiş zamanı 2 - زمان گذشته افعال معین2
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هشتادوهفتم : geçmiş zamanı 1 - زمان گذشته افعال معین1
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هشتاد و ششم : Sorular – Geçmiş zaman 2 - زمان گذشته2
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هشتاد و پنجم : Sorular – Geçmiş zaman 1 - زمان گذشته1
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هشتاد و چهارم : Geçmiş zaman 4 - زمان گذشته4
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هشتاد و سوم : Geçmiş zaman 3 - زمان گذشته3
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هشتاد و دوم : Geçmiş zaman 2 - زمان گذشته2
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هشتاد و یکم : Geçmiş zaman 1 - زمان گذشته1
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هشتاد : Sıfatlar 3 - صفت ها3
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هفتاد و نهم : Sıfatlar 2 - صفت ها 2
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هفتاد و هشتم : Sıfatlar 1 -صفت ها 1
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هفتادو هفتم : bir şeyler sebep göstermek 3 - دلیل آوردن برای چیزی3
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هفتادو ششم : bir şeyler sebep göstermek 2 - دلیل آوردن برای چیزی 2
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هفتاد و پنجم : bir şeyler sebep göstermek 1 - دلیل آوردن برای چیزی 1
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هفتاد و چهارم : bir şey rica etmek - خواهش کردن درمورد چیزی
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هفتاد و سوم : yapabilmek - اجازه داشتن برای انجام کاری
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هفتاد و دوم : bir şeyler yapmak zorunda olmak - چیزی که باید انجام گیرد
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هفتاد و یکم : bir şey istemek - چیزی خواستن
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس هفتاد : bir şey arzu etmek - چیزی خواستن
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس شصت و نهم : ihtiyacı olmak – istemek - لازم داشتن – خواستن
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس شصت و هشتم : büyük – küçük - بزرگ – کوچک
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس شصت و هفتم : İyelik zamiri 2 - ضمایر ملکی 2
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس شصت و ششم : İyelik zamiri 1 - ضمایر ملکی 1
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس شصت و پنجم : Olumsuz yanıt 2 - نفی 2
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس شصت و چهارم : Olumsuz yanıt 1 - نفی 1
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس شصت و سوم : Soru sormak 2 - سئوال کردن 2
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس شصت و دوم : Soru sormak 1 - سئوال کردن 1
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس شصت و یک : Sıralama sayıları - اعداد ترتیبی
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس شصتم : Bankada - در بانک
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس پنجاه و نهم : Postanede - در اداره پست
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس پنجاه و هشتم : Vücudun bölümleri - اعضا بدن
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس پنجاه و هفتم : Doktorda - در مطب دکتر
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس پنجاه و ششم : Duygular - احساس ها
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس پنجاه و پنجم : Çalışmak - کار
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس پنجاه و چهارم : Alışveriş yapmak - خرید
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس پنجاه و سوم : Mağazalar - مغازه ها
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس پنجاه و دوم : Alışveriş merkezinde ، در فروشگاه
 • زبان ترکی به زبان ساده - درس پنجاه و یکم : Alışveriş yapmak - خرید مایحتاج
 • 12
  تازه های آموزشی
  سریال گرامری قسمت دهم - پسوند‌های صفت ساز - Participle Adjectives در زبان انگلیسی
  سریال گرامری قسمت نهم - صفت - Adjectives در زبان انگلیسی
  سریال گرامری قسمت هشتم - حروف تعریف در زبان انگلیسی
  سریال گرامری قسمت هفتم - اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی
  سریال گرامری قسمت ششم - ضمایر و صفات اشاره در زبان انگلیسی
  آموزش جامع و کامل واژگان ضروری تافل ( TOEFL ) برای اندروید
  دانلود اپلیکیشن آموزش 504 واژه ضروری بدون توقف برای اندروید
  دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی هفتم - عددهای صحیح + پاسخ تشریحی
  دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی هشتم - عددهای اول + پاسخ تشریحی
  دانلود آزمون چهارگزینه ای فصل اول ریاضی هشتم - عددهای صحیح و گویا + پاسخ تشریحی
  دانلود خلاصه فصل های اول تا هشتم - علوم هشتم
  سریال گرامری قسمت پنجم - مالکیت در زبان انگلیسی
  سریال گرامری قسمت چهارم - زمان حال فعل “to be”
  سریال گرامری قسمت سوم - انواع جملات ساده در زبان انگلیسی
  سریال گرامری قسمت دوم - بررسی فعل و انواع آن در زبان انگلیسی

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir