توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی
زبان ترکی استانبولی -آموزش تصویری زبان ترکی استانبولی با بابک

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir