توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی
فناوری و رایانه -آموزش طراحی وب سایت

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir