پایه هفتم -آموزش تصویری زبان هفتم
 • آموزش تصویری لغت نامه تصویری درس هفتم زبان هفتم
 • آموزش تصویری لغت نامه تصویری درس ششم زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس هشتم My Favorite Food غذای دلخواه من زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس هفتم My Address آدرس من کتاب کار زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس هفتم My Address آدرس من زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس ششم My House کتاب کار زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس ششم My House - خانه من زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس پنجم my Appearance - ظاهر من کتاب کار زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس پنجم - my Appearance - ظاهر من زبان هفتم
 • آموزش تصویری لغت نامه تصویری درس چهارم زبان هفتم
 • آموزش تصویری لغت نامه تصویری درس سوم زبان هفتم
 • آموزش تصویری لغت نامه تصویری درس یکم و دوم زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس چهارم my family - کتاب کار زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس چهارم my family زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس سوم my age کتاب کار زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس سوم my age زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس دوم - کتاب کار زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس دوم - My Classmates زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس اول - کتاب کار زبان انگلیسی هفتم
 • آموزش تصویری درس اول - my name زبان انگلیسی هفتم
 • آموزش تصویری welcome - خوش آمد گویی - زبان انگلیسی هفتم
 • آموزش تصویری آشنایی با حروف الفبای انگلیسی
 • تازه های آموزشی
  زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و پنجم : Sinemada - در سینما
  زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و چهارم : Gece çıkmak - گردش عصر (شب)
  زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و سوم : Hayvanat bahçesinde - در باغ وحش
  زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و دوم : Şehir turu - بازدید از شهر
  زبان ترکی به زبان ساده - درس چهل و یکم : Oryantasyon - جهت یابی
  زبان ترکی به زبان ساده - درس چهلم : Yol sormak - سؤال در مورد مسیر حرکت
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و نهم : Araba arızası - خرابی ماشین
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و هشتم : Takside - در تاکسی
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و هفتم : Yolda - در راه
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و ششم : Toplu taşıma - عبور و مرور درون شهری
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و پنجم : Havalimanında - در فرودگاه
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و چهارم : Trende - در قطار
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و سوم : Tren istasyonunda - در ایستگاه قطار
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و دوم : 4 Restoranda - در رستوران 4
  زبان ترکی به زبان ساده - درس سی و یکم : Restoranda 3 - در رستوران 3

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir