پایه هفتم -آموزش تصویری زبان هفتم
 • آموزش تصویری لغت نامه تصویری درس هفتم زبان هفتم
 • آموزش تصویری لغت نامه تصویری درس ششم زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس هشتم My Favorite Food غذای دلخواه من زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس هفتم My Address آدرس من کتاب کار زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس هفتم My Address آدرس من زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس ششم My House کتاب کار زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس ششم My House - خانه من زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس پنجم my Appearance - ظاهر من کتاب کار زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس پنجم - my Appearance - ظاهر من زبان هفتم
 • آموزش تصویری لغت نامه تصویری درس چهارم زبان هفتم
 • آموزش تصویری لغت نامه تصویری درس سوم زبان هفتم
 • آموزش تصویری لغت نامه تصویری درس یکم و دوم زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس چهارم my family - کتاب کار زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس چهارم my family زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس سوم my age کتاب کار زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس سوم my age زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس دوم - کتاب کار زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس دوم - My Classmates زبان هفتم
 • آموزش تصویری درس اول - کتاب کار زبان انگلیسی هفتم
 • آموزش تصویری درس اول - my name زبان انگلیسی هفتم
 • آموزش تصویری welcome - خوش آمد گویی - زبان انگلیسی هفتم
 • آموزش تصویری آشنایی با حروف الفبای انگلیسی
 • تازه های آموزشی
  آموزش عربی هفتم - درس اول: تمرین سوم
  آموزش عربی هفتم - درس اول: تمرین دوم
  آموزش عربی هفتم - درس اول: تمرین اول
  آموزش عربی هفتم - درس اول: بدانیم - دو نکته
  آموزش عربی هفتم - درس اول : هٰذا هٰذِهِ ذٰلِكَ تِلْكَ
  زبان انگلیسی به زبان ساده - درس ششم: خواندن و نوشتن - Reading and writing
  زبان انگلیسی به زبان ساده - درس پنجم: کشورها و زبانها - Countries and Languages
  زبان انگلیسی به زبان ساده - درس چهارم: در مدرسه - At school
  زبان انگلیسی به زبان ساده - درس سوم: آشنا شدن - Getting to know others
  زبان انگلیسی به زبان ساده - درس دوم: اعضای خانواده - Family Members
  زبان انگلیسی به زبان ساده - درس یکم: افراد - People
  دانلود نمونه سوال ریاضی 2 پایه یازدهم رشته تجربی و ریاضی نوبت اول 96 + پاسخ تشریحی
  دانلود نمونه سوال ریاضی پایه نهم نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی
  دانلود نمونه سوالات حسابان 2 رشته ریاضی پایه دوازدهم دی ماه 97 + پاسخ تشریحی
  دانلود نمونه سوال حسابان 1 پایه یازدهم رشته ریاضی نوبت اول 97 + پاسخ تشریحی

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir