پایه نهم -علوم تجربی
 • فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل سوم - نفت منبعی برای ساختن - تأثیرات نفت خام روی زندگی ما / علی مهرابی
 • فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل سوم - فکر کنید صفحه 31 و جدا سازی اجزای تشکیل دهندۀ نفت خام (برج تقطیر) / علی مهرابی
 • فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل سوم - محیطی برای بهتر زیستن / نفت خام - ترکیب های نفت خام - هیدروکربن / علی مهرابی
 • فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل سوم - محیطی برای بهتر زیستن / چرخه کربن ( فکر کنید صفحه 27 ) و نفت خام و زندگی امروز / علی مهرابی
 • فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل سوم - محیطی برای بهتر زیستن / چرخه های طبیعی - چرخۀ کربن / علی مهرابی
 • فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل دوم - بررسی حرکت یون ها در آب - آزمایش صفحه 16 / حسین باقری پور
 • فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر - پیوند های اشتراکی / علی مهرابی
 • فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر - ویژگی ترکیب های یونی / علی مهرابی
 • فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل دوم - بررسی رسانایی الکتریکی - آزمایش صفحه 15 / حسین باقری پور
 • فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر - پیوند های یونی / علی مهرابی
 • فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر / علی مهرابی
 • فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / بسپارها ( پلیمرها ) / علی مهرابی
 • فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / موقعیت عناصر در جدول تناوبی / آقای علی مهرابی
 • فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / طبقه بندی عناصرجدول تناوبی / آقای علی مهرابی
 • فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / نافلزات / آقای علی مهرابی
 • فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / واکنش پذیری فلزات / آقای علی مهرابی
 • فیلم آموزشی علوم پایه نهم فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / دسته بندی مواد / آقای علی مهرابی
 • قوانین نیوتن
 • تعریف شتاب: تغییرات سرعت یک متحرک در واحد زمان
 • کربن اساس استخوان بندی ھیدروکربن ھا
 • کربن مونوکسید و ویژگی ھای آن
 • دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 95 + پاسخ تشریحی
 • دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت سوم تیر ماه 96 + پاسخ تشریحی
 • دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت اول دی ماه 95+ پاسخ تشریحی
 • دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت دوم خرداد ماه 95 + پاسخ تشریحی
 • دانلود نمونه سوال علوم پایه نهم نوبت دوم خرداد ماه 96 + پاسخ تشریحی
 • دانلود خلاصه و نکات مهم فصل هفتم علوم نهم - آثاری از گذشته زمین
 • دانلود خلاصه و نکات مهم فصل ششم علوم نهم - زمین ساخت ورقه ای
 • دانلود خلاصه و نکات مهم فصل پنجم علوم نهم - نیرو
 • دانلود خلاصه و نکات مهم فصل چهارم علوم نهم - حرکت چیست
 • دانلود خلاصه و نکات مهم فصل سوم علوم نهم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
 • دانلود خلاصه و نکات مهم فصل دوم علوم نهم - رفتار اتم ها با یکدیگر
 • دانلود خلاصه و نکات مهم فصل اول علوم نهم - مواد و نقش آنها در زندگی
 • خلاصه و نکات مهم فصل آثاری از گذشته زمین - فسیل (سنگواره)
 • آموزش کوتاه - تفاوت ها در گیاهان ، باکتری ها ، ویروس ها و آغازیان
 • آموزش کوتاه : تعریف شتاب - شتاب لحظه ای - کمیت برداری
 • آموزش کوتاه فرق میان مسافت و جابجایی و فرق میان تندی و سرعت علوم پایه نهم
 • آموزش کوتاه آرایش الکترونی فلز و نافلز و واکنش پذیری فلزات علوم پایه نهم
 • آموزش کوتاه مقایسه واکنش پذیری علوم پایه نهم
 • دانلود نمونه سوالات علوم تجربی پایه نهم سالتحصیلی 94-95 - نوبت اول
 • تازه های آموزشی
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / کَنْزُ الْحِکْمَةِ - گنج حکمت
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / اَلتَّمارين - تمرین صفحه های 48 و 49
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / اَلتَّمارين - تمرین صفحه های 45 تا 47
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / فعل مضارع (2) + بدانیم + فن ترجمه
  دانلود خلاصه و جزوه آموزشی و درسنامه پیام های آسمان پایه نهم درس به درس / درس 9 تا 12
  دانلود خلاصه و جزوه آموزشی و درسنامه پیام های آسمان پایه نهم درس به درس / درس 6 تا 8
  دانلود خلاصه و جزوه آموزشی و درسنامه پیام های آسمان پایه نهم درس به درس / درس 1 تا 5
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / اَلتَّجرِبَةُ الْجَديدَةُ - تجربه جدید
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الرّابِعُ - درس چهارم / اَلْمُعْجَم - واژه نامه
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّالِثُ - درس سوم / کَنْزُ الْحِکمَةِ مِنَ اَلْامامِ عَليّ (ع) - گنج دانش از امام علی (ع)
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّالِثُ - درس سوم / اَلتَّمارين - تمرین صفحه های 34 و 36
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّالِثُ - درس سوم / اَلتَّمارين - تمرین صفحه های 32 و 33
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّالِثُ - درس سوم / بدانیم - فعل مضارع
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّالِثُ - درس سوم / مِهْنَتُكَ فِي الْمُستَقبَلِ - شغل تو در آینده
  گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ الثّالِثُ - درس سوم / اَلْمُعْجَم - واژه نامه

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir