تازه های آموزشی
ریاضی نهم - دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
ریاضی هشتم - دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
ریاضی هفتم / دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
علوم پایه هشتم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - الفبای زیست فناوری
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل هفتم - الفبای زیست فناوری / تقسیم میتوز
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل هفتم - الفبای زیست فناوری / دنا و ژن
علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین / کاربرد فسیل ها
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین / فسیل و روش های تشکیل آن
علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / انرژی مواد غذایی
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / انواع انرژی
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / مفهوم کار
فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 10 - آرشی دیگر / حکایت: نیک رايان
فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 9 - راز موفّقيت

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir