مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

پایه سوم

  • دانلود چکیده فصل به فصل ریاضی پایه دوم ابتدایی برای مرور پایه سوم ابتدایی
  • دانلود مرور مطالب ریاضی دوم برای پایه سوم
  • آموزش ویدئویی علوم پایه سوم درس اول - زنگ علوم
  • دانلود فعالیت نوشتاری سوم ابتدایی / درس اول - محله ی ما
  • آموزش ویدئویی روش تدریس ریاضی سوم ابتدایی / فصل اول درس 3
  • راهنمای حل مسائل ریاضی پایه سوم جامع و کامل / فصل سوم عددهای کسری
  • دانلود آزمون املا پایه سوم ابتدایی / درس اول
  • دانلود پیک آدینه هفته دوم مهر ماه پایه سوم ابتدایی / ریاضی - فارسی - هدیه های آسمان
  • فیلم آموزشی قرآن پایه سوم / فصل اول - آموزش نماز / سوره توحید - ذکر قُنوت و رکوع
  • فیلم آموزشی قرآن پایه سوم / فصل اول - آموزش نماز / سوره حمد صفحات 6 و 7
  • فیلم آموزشی قرآن پایه سوم / فصل اول - آموزش نماز / اذان و اقامه صفحات 4 و 5
  • سوال و جواب هدیه های آسمان سوم ابتدایی / درس بیستم - باغ همیشه بهار
  • سوال و جواب هدیه های آسمان سوم ابتدایی / درس نوزدهم - گندم از گندم بروید
  • سوال و جواب هدیه های آسمان سوم ابتدایی / درس هجدهم - آینه ی سخنگو
  • سوال و جواب هدیه های آسمان سوم ابتدایی / درس هفدهم - خواب شیرین
  • سوال و جواب هدیه های آسمان سوم ابتدایی / درس شانزدهم - داناترین مردم
  • سوال و جواب هدیه های آسمان سوم ابتدایی / درس پانزدهم - همسفر ناشناس
  • سوال و جواب هدیه های آسمان سوم ابتدایی / درس چهاردهم - اُمّ ابیها
  • سوال و جواب هدیه های آسمان سوم ابتدایی / درس سیزدهم - انتخاب پروانه
  • سوال و جواب هدیه های آسمان سوم ابتدایی / درس دوازدهم - سخن آسمانی
  • سوال و جواب هدیه های آسمان سوم ابتدایی / درس یازدهم - عید مسلمانان
  • سوال و جواب هدیه های آسمان سوم ابتدایی / درس دهم - ماه مهمانی خدا
  • سوال و جواب هدیه های آسمان سوم ابتدایی / درس نهم - گفت و گو با خدا
  • سوال و جواب هدیه های آسمان سوم ابتدایی / درس هشتم - جشن تکلیف
  • سوال و جواب هدیه های آسمان سوم ابتدایی / درس هفتم - بوی بهشت
  • سوال و جواب هدیه های آسمان سوم ابتدایی / درس ششم - بانوی قهرمان
  • سوال و جواب هدیه های آسمان سوم ابتدایی / درس پنجم - روز دهم
  • سوال و جواب هدیه های آسمان سوم ابتدایی / درس چهارم - در کاخ نمرود
  • سوال و جواب هدیه های آسمان سوم ابتدایی / درس سوم - همیشه با من
  • سوال و جواب هدیه های آسمان سوم ابتدایی / درس دوم - غروب یک روز بهاری
  • 1234
    تازه های آموزشی
    دانلود کاربرگ اسمهای مفرد،مثنی،جمع عربی پایه هفتم
    فیلم تدریس آموزش علوم تجربی پایه ششم / فصل 1 - زنگ علوم
    فیلم تدریس آموزش مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
    سوالات متن درس مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
    پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم / درس 1
    پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هشتم / درس 1
    پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هفتم / درس 1
    سوالات متن مطالعات اجتماعی نهم - درس اول / زمین، مهد زیبای انسان ها
    سوالات متن مطالعات اجتماعی هشتم - درس اول / تعاون 1
    دانلود سوالات متن درس و پاسخ فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم - درس 1
    سوالات متن مطالعات اجتماعی هفتم - درس اول / من حق دارم
    ارزشيابی هماهنگ استانی درس پيامهای آسمان (طرح جامع) پایه نهم - نوبت دوم سالتحصیلی 1401 + پاسخ تشریحی
    تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 20 -مرور فصل 1 -فرهنگ نوشتن / نیک طاش
    تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 19 - اعداد صحیح / نیک طاش
    تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحات 17 - 18 - اعداد صحیح / نیک طاش

    کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
    novinmad.ir