مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

پایه ششم

 • تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحه 4 / نیک طاش
 • تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کاردرکلاس صفحه 3 / نیک طاش
 • تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - قسمت 2 / نیک طاش
 • تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - قسمت 1 / نیک طاش
 • تدریس فارسی ششم / درس 1 - ستایش - قسمت دوم / نیک طاش
 • تدریس فارسی ششم / درس 1 - ستایش - قسمت اول / نیک طاش
 • فیلم تدریس ریاضی پایه ششم / فصل 1 - فعالیت و کاردرکلاس صفحه 8 و 9 / عبدالله مومن
 • فیلم تدریس ریاضی پایه ششم / فصل 1 - یادآوری عددنویسی صفحه 7 و 8 / عبدالله مومن
 • فیلم تدریس ریاضی پایه ششم / فصل 1 - الگوهای عددی فعالیت و کاردرکلاس صفحه 4 و 5 / عبدالله مومن
 • فیلم تدریس ریاضی پایه ششم / فصل 1 - الگوهای عددی صفحه 2 و 3 / عبدالله مومن
 • سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 14 - از گذشته تا آینده
 • سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 13 - سالم بمانیم
 • سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 12 - جنگل برای کیست؟
 • سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 11 - شگفتی های برگ
 • سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 10 - خیلی کوچک، خیلی بزرگ
 • سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 9 - سفر انرژی
 • سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 8 - طرّاحی کنیم و بسازیم
 • سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 7 - ورزش و نیرو 2
 • سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 6 - ورزش و نیرو 1
 • سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 5 - زمین پویا
 • سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 4 - سفر به اعماق زمین
 • سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 3 - کارخانه ی کاغذسازی
 • سوال و جواب علوم پایه ششم/ درس 2 - سرگذشت دفتر من
 • سوال و جواب علوم پایه ششم / درس 1 - زنگ علوم
 • پاسخ کار در کلاس و تمرین ها و ... قرآن پایه ششم / درس چهاردهم
 • پاسخ کار در کلاس و تمرین ها و ... قرآن پایه ششم / درس سیزدهم
 • پاسخ کار در کلاس و تمرین ها و ... قرآن پایه ششم / درس دوازدهم
 • پاسخ کار در کلاس و تمرین ها و ... قرآن پایه ششم / درس یازدهم
 • پاسخ کار در کلاس و تمرین ها و ... قرآن پایه ششم / درس دهم
 • پاسخ کار در کلاس و تمرین ها و ... قرآن پایه ششم / درس نهم
 • 1234567
  تازه های آموزشی
  ریاضی نهم - دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
  ریاضی هشتم - دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
  ریاضی هفتم / دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
  علوم پایه هشتم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - الفبای زیست فناوری
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل هفتم - الفبای زیست فناوری / تقسیم میتوز
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل هفتم - الفبای زیست فناوری / دنا و ژن
  علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین / کاربرد فسیل ها
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین / فسیل و روش های تشکیل آن
  علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / انرژی مواد غذایی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / انواع انرژی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / مفهوم کار
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 10 - آرشی دیگر / حکایت: نیک رايان
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 9 - راز موفّقيت

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir