مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / مفهوم کار

پایه هفتم - علوم تجربی
 • علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / انرژی مواد غذایی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / انواع انرژی
  علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش تعیین خاصیت اسیدی بودن یا نبودن آب آهک - فصل 5
  علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش مقایسه استحکام مواد مختلف - فصل 4
  علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - سفر آب درون زمین
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / انواع آبخوان و ...
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / نفوذپذیری خاک ها و سنگ ها و ...
  علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش موازی چگالی آب سرد و گرم (همرفت) - فصل دوم و فصل دهم
  علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش رسانایی مواد - فصل چهارم
  علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی چگالی و حل شدن گوگرد نسبت به آب و سوسپانسیون بودن آن - فصل اول و چهارم
  علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش محاسبه حجم مایعات و اجسام جامد - فصل دوم
  علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش تاثیر دما بر حجم مواد - فصل سوم
  علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی تراکم پذیری مواد در حالت های مختلف - فصل سوم
  علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش مقایسه حجم مواد در حالت های مختلف - فصل سوم
  علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش نحوه کار با نیروسنجی - فصل دوم
  علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی مفهوم دقت اندازه گیری در وسایل اندازه گیری - فصل دوم
  علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی ویژگی عناصر - چکش خواری و رسانایی - فصل سوم
  علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی مفهوم مشاهده مستقیم و غیر مستقیم - فصل سوم
  علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش محاسبه چگالی - فصل دوم
  تازه های آموزشی
  ریاضی نهم - دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
  ریاضی هشتم - دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
  ریاضی هفتم / دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
  علوم پایه هشتم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - الفبای زیست فناوری
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل هفتم - الفبای زیست فناوری / تقسیم میتوز
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل هفتم - الفبای زیست فناوری / دنا و ژن
  علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین / کاربرد فسیل ها
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین / فسیل و روش های تشکیل آن
  علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / انرژی مواد غذایی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / انواع انرژی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / مفهوم کار
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 10 - آرشی دیگر / حکایت: نیک رايان
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 9 - راز موفّقيت

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir