مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

علوم هشتم / فیلم تدریس بررسی اجزای مولاژ گوش - فصل 5

پایه هشتم - علوم تجربی
 • علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 15 - شکست نور
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 15 - شکست نور / عدسی ها
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 15 - شکست نور / شکست نور در منشور
  علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 14 - نور و ویژگی های آن
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 14 - نور و ویژگی های آن / آینه های کروی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 14 - نور و ویژگی های آن / بازتاب نور و آینه تخت
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 14 - نور و ویژگی های آن / انواع چشمه نور و تشکیل سایه
  علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 13 - هوازدگی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 13 - هوازدگی / هوازدگی شیمیایی و فرسایش
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 13 - هوازدگی / هوازدگی فیزیکی
  علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 12 - سنگ ها
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 12 - سنگ ها / سنگ رسوبی و دگرگونی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 12 - سنگ ها / سنگ آذرین
  علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 11 - کانی ها
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 11 - کانی ها / شناسایی و طبقه بندی کانی ها
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 11 - کانی ها / تعریف کانی و روش تشکیل کانی ها
  علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 10 - مغناطیس
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 10 - مغناطیس / روش های ساخت آهن ربا
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 10 - مغناطیس / قطب های آهن ربا
  طرح درس سالانه علوم تجربی پایه هشتم - سالتحصیلی 1400-1401
  تازه های آموزشی
  ببینید » فارسی و نگارش چهارم ابتدایی - درس دوم فارسی نگارش پاسخ تمرین صفحه ی ۱۴ و ۱۵ و ۱۶
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان درس کوچ پرستوها - حکایت قوی ترین حیوان جنگل
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان درس کوچ پرستوها - پاسخ سوالات درک و دریافت در قسمت بخوان و بیندیش
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان درس کوچ پرستوها - بخوان و بیندیش (در جستجو)
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان درس کوچ پرستوها - گوش کن و بگو
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان درس کوچ پرستوها - درک مطلب
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان - روخوانی درس کوچ پرستوها
  ببینید » درس اول آفریدگار زیبایی چهارم ابتدایی - بخش دوم
  ببینید » درس اول آفریدگار زیبایی چهارم ابتدایی - بخش اول
  کتاب كار و تمرين ریاضی سوم ابتدایی - جامع و کامل و قابل چاپ
  خلاصه و چکیده ریاضی پایه سوم ابتدایی
  جدول ضرب آسان پایه سوم دبستان
  آزمون مداد كاغذی و مرور و تمرین علوم تجربی پایه سوم دبستان
  پیک تابستانه نمونه تکالیف فارسی پایه سوم ابتدایی
  دانلود مرور فارسی دوم به سوم پایه سوم دبستان - مناسب هفته اول مهر

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir