مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین / فسیل و روش های تشکیل آن

پایه نهم - علوم تجربی
 • علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین / کاربرد فسیل ها
  علوم نهم / فیلم تدریس آزمایش بررسی عوامل موثر بر شتاب - فصل 5
  علوم نهم / فیلم تدریس آزمایش محاسبه سرعت متوسط - فصل 4
  علوم نهم / فیلم تدریس آزمایش سوختن نوار منیزیم - فصل 1
  علوم نهم / فیلم تدریس آزمایش واکنش سدیم در آب و بررسی ویژگی فلز سدیم - فصل اول
  علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (2)
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (1)
  علوم نهم / فیلم تدریس بررسی ساختار اتمی چند ترکیب اشتراکی - فصل دوم
  علوم نهم / فیلم تدریس آزمایش بررسی عملی ترکیبات اشتراکی - فعالیت صفحه ۲۴ کتاب - فصل دوم
  علوم نهم / فیلم تدریس آزمایش رسانایی الکتریکی آب مقطر و چند محلول آبی - فصل دوم
  علوم نهم / فیلم تدریس آزمایش بررسی حرکت یون ها - فصل دوم
  علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل پنجم - نیرو
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل پنجم - نیرو / قسمت 4 - قانون سوم نیوتن و نیروی اصطکاک
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل پنجم - نیرو / قسمت 3 - وزن جسم و نیروی کنش و واکنش
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل پنجم - نیرو / قسمت 2 - قانون دوم نیوتن
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل پنجم - نیرو / قسمت 1 - نیروهای متوازن و خالص
  علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل چهارم - حرکت چیست؟
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل چهارم - حرکت چیست / قسمت 4 - شتاب
  تازه های آموزشی
  ریاضی نهم - دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
  ریاضی هشتم - دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
  ریاضی هفتم / دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
  علوم پایه هشتم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - الفبای زیست فناوری
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل هفتم - الفبای زیست فناوری / تقسیم میتوز
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل هفتم - الفبای زیست فناوری / دنا و ژن
  علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین / کاربرد فسیل ها
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین / فسیل و روش های تشکیل آن
  علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / انرژی مواد غذایی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / انواع انرژی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / مفهوم کار
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 10 - آرشی دیگر / حکایت: نیک رايان
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 9 - راز موفّقيت

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir