مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

علوم نهم / فیلم تدریس آزمایش بررسی عوامل موثر بر شتاب - فصل 5

پایه نهم - علوم تجربی
 • علوم پایه نهم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 15 - باهم زیستن
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 15 - باهم زیستن / روابط بین جانداران
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 15 - باهم زیستن / زنجیره و شبکه غذایی
  علوم پایه نهم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 14 - جانوران مهره دار
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 14 - جانوران مهره دار / خزندگان، پرندگان و پستانداران
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 14 - جانوران مهره دار / ماهی ها، دوزیستان و خزندگان
  علوم پایه نهم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 13 - جانوران بی مهره
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 13 - جانوران بی مهره / نرم تنان تا خارپوستان
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 13 - جانوران بی مهره / اسفنج ها و کیسه تنان و کرم ها
  علوم پایه نهم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 12 - دنیای گیاهان
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 12 - دنیای گیاهان / طبقه بندی گیاهان
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 12 - دنیای گیاهان / اجزای گیاه
  علوم پایه نهم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 11 - گوناگونی جانداران
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 11 - گوناگونی جانداران / باکتری، قارچ ها و آغازیان
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 11 - گوناگونی جانداران / طبقه بندی جانداران
  علوم پایه نهم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 10 - نگاهی به فضا
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 10 - نگاهی به فضا / منظومه شمسی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 10 - نگاهی به فضا / کهکشان
  طرح درس سالانه علوم تجربی پایه نهم - سالتحصیلی 1400-1401
  نمونه سؤالات امتحان هماهنگ پایه نهم شهریور 1401 + پاسخ تشریحی
  تازه های آموزشی
  ارزشيابی هماهنگ استانی درس پيامهای آسمان (طرح جامع) پایه نهم - نوبت دوم سالتحصیلی 1401 + پاسخ تشریحی
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 20 -مرور فصل 1 -فرهنگ نوشتن / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 19 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحات 17 - 18 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحه 16 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 15 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحه 15 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحات 13 و 14 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحه 13 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحات 11 و 12 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 10 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کاردرکلاس صفحه 9 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کاردرکلاس و فعالیت صفحات 7 و 8 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحه 7 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 6 - الگوهای عددی / نیک طاش

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir