مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

ریاضی هشتم - دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال

پایه هشتم - رياضی
 • فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل ششم - حل نمونه سوالات قسمت 2 + فایل pdf / عبدالعزیز بشکنه
  فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل ششم - حل نمونه سوالات قسمت 1 + فایل pdf / عبدالعزیز بشکنه
  فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل ششم - درس 4 - هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه صفحه ۹۸ و حل تمرینات صفحه ۹۹ / عبدالعزیز بشکنه
  فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل ششم درس 4 - هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه صفحات ۹۶ و ۹۷ / عبدالعزیز بشکنه
  فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل ششم - درس 3 - مثلث های هم نهشت صفحات ۹۴ و حل تمرینات صفحه ۹۵ / عبدالعزیز بشکنه
  فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل ششم - درس 3 - مثلث های هم نهشت صفحه ۹۲ و ۹۳ / عبدالعزیز بشکنه
  فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل ششم - درس 2 - شکل های هم نهشت صفحه ۹۰ و حل تمرین صفحه ۹۱ / عبدالعزیز بشکنه
  فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل ششم - درس 2 - شکل های هم نهشت صفحات ۸۸ - ۸۹ / عبدالعزیز بشکنه
  فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل ششم - درس 1 - رابطهٔ فیثاغورس صفحه ۸۶ و حل تمرینات صفحه ۸۷ / عبدالعزیز بشکنه
  فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل ششم - درس 1- رابطهٔ فیثاغورس صفحات ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ / عبدالعزیز بشکنه
  فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل پنجم - درس 3 - بردارهای واحد مختصات - صفحات ۷۹ ، ۸۰ / مجید حیدری
  فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل پنجم - درس 3 - بردارهای واحد مختصات - صفحات ۷۸ ، ۷۹ / مجید حیدری
  فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل پنجم - درس 3 - بردارهای واحد مختصات صفحات ۸۱ و ۸۲ + تمرینات تکمیلی صفحه ۸۲ / مجید حیدری
  فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل پنجم - درس 3 - بردارهای واحد مختصات صفحات ۸۰ و ۸۱ / مجید حیدری
  فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل پنجم - درس 2 - ضرب عدد در بردار - حل تمرین صفحه ۷۶ و ۷۷ / سپیده اوسطی
  فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل پنجم - درس 2 - ضرب عدد در بردار صفحات ۷۴ تا ۷۶ / مهرداد سعیدی فرید
  فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل پنجم - درس 1 - جمع بردارها / حل تمرین صفحه ۷۳ - زهرا پناهی
  فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل پنجم - درس 1 - جمع بردارها / توضیح فعالیت صفحه ۷۳ / مهرداد حشمتی
  فیلم تدریس ریاضی پایه هشتم / فصل پنجم - درس 1 - جمع بردارها - صفحات ۷۰ تا ۷۲ / کبرا احمدپور
  فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهارم درس سوم - حل نمونه سوالات فصل چهارم / محسن راجی
  تازه های آموزشی
  ریاضی نهم - دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
  ریاضی هشتم - دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
  ریاضی هفتم / دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
  علوم پایه هشتم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - الفبای زیست فناوری
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل هفتم - الفبای زیست فناوری / تقسیم میتوز
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل هفتم - الفبای زیست فناوری / دنا و ژن
  علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین / کاربرد فسیل ها
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین / فسیل و روش های تشکیل آن
  علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / انرژی مواد غذایی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / انواع انرژی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / مفهوم کار
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 10 - آرشی دیگر / حکایت: نیک رايان
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 9 - راز موفّقيت

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir