مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 9 - راز موفّقيت

پایه نهم - فارسی و نگارش
 • فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 10 - آرشی دیگر / حکایت: نیک رايان
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 8 - همزيستی با مامِ ميهن - شعرخوانی: دورانديشی
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 7 - پرتوِ اُميد
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 6 - آداب زندگانی - حکايت: شو، خطركن !
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 4 - هم نشين - روان خوانی: دريچه های شكوفايی
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 3 - مثل آيینه، كار و شايستگی / حکایت: باغبانِ نیک انديش
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 2 - عجايبِ صُنعِ حق تعالی - شعرخوانی: پرواز
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 1 - آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است - حکایت سفر
  جزوه آموزشی فارسی پایه نهم درس به درس / پاسخ خود ارزیابی ها و ...
  فایل های صوتی فارسی پایه نهم درس دوم - عجايبِ صُنعِ حق تعالی / پرواز
  فیلم آموزشی فارسی پایه نهم درس دوم/ شعر پرواز / خانم ها خدیجه و مریم نیکپور
  فیلم آموزشی فارسی پایه نهم درس دوم / توضیح نکات مهم درس - خودارزیابی / خانم ها خدیجه و مریم نیکپور
  فیلم آموزشی فارسی پایه نهم درس دوم/ عجايبِ صُنعِ حق تعالی / خانم ها خدیجه و مریم نیکپور
  جزوه نکات ادبی (آرایه های ادبی) فارسی پایه نهم - درس اوّل / خانم جهرمی
  فیلم آموزشی فارسی پایه نهم درس اول / آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است / قسمت دوم/ بابایی و جعفری
  فیلم آموزشی فارسی پایه نهم درس اول / آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است / قسمت اول / بابایی و جعفری
  دانلود نمونه سوالات فارسی پایه نهم سالتحصیلی 94-95 - نوبت اول
  تازه های آموزشی
  ریاضی نهم - دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
  ریاضی هشتم - دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
  ریاضی هفتم / دانلود نمونه سوالات نوبت اول دی ماه + پاسخ تشریحی / 5 نمونه سوال
  علوم پایه هشتم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - الفبای زیست فناوری
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل هفتم - الفبای زیست فناوری / تقسیم میتوز
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل هفتم - الفبای زیست فناوری / دنا و ژن
  علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین / کاربرد فسیل ها
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل هفتم - آثاری از گذشته زمین / فسیل و روش های تشکیل آن
  علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / انرژی مواد غذایی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / انواع انرژی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / مفهوم کار
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 10 - آرشی دیگر / حکایت: نیک رايان
  فارسی نهم / درسنامه و نکات مهم درس 9 - راز موفّقيت

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir