مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

علوم تجربی پایه هفتم

 • علوم پایه هفتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 15 - تبادل با محیط
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل 15 - تبادل با محیط / دستگاه دفع ادرار
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل 15 - تبادل با محیط / دستگاه تنفس
 • علوم پایه هفتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 14 - گردش مواد
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل 14 - گردش مواد / گردش عمومی و ششی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل 14 - گردش مواد / اجزای دستگاه گردش مواد
 • علوم پایه هفتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 13 - سفر غذا
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل 13 - سفر غذا / گوارش غذا
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل 13 - سفر غذا / اجزای دستگاه گوارش
 • علوم پایه هفتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 12 - سفره سلامت
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل 12 - سفره سلامت / ویتامین ها، مواد معدنی و آب
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل 12 - سفره سلامت / کربوهیدرات، لیپید و پروتئین
 • علوم پایه هفتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 11 - یاخته و سازمان بندی بدن
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل 11 - یاخته و سازمان بندی بدن / یاخته گیاهی و جانوری
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل 11 - یاخته و سازمان بندی بدن / اجزای یاخته
 • علوم پایه هفتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل دهم - گرما و بهینه سازی مصرف انرژی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل دهم - گرما و بهینه سازی مصرف انرژی / تابش
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل دهم - گرما و بهینه سازی مصرف انرژی / رسانش و همرفت
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل دهم - گرما و بهینه سازی مصرف انرژی / دما و گرما
 • طرح درس سالانه علوم تجربی پایه هفتم - سالتحصیلی 1400-1401
 • علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل نهم - منابع انرژی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل نهم - منابع انرژی / انرژی های تجدید ناپذیر 2
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل نهم - منابع انرژی / انرژی های تجدید ناپذیر 1
 • علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / انرژی مواد غذایی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / انواع انرژی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن / مفهوم کار
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش تعیین خاصیت اسیدی بودن یا نبودن آب آهک - فصل 5
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش مقایسه استحکام مواد مختلف - فصل 4
 • علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - سفر آب درون زمین
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / انواع آبخوان و ...
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / نفوذپذیری خاک ها و سنگ ها و ...
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش موازی چگالی آب سرد و گرم (همرفت) - فصل دوم و فصل دهم
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش رسانایی مواد - فصل چهارم
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی چگالی و حل شدن گوگرد نسبت به آب و سوسپانسیون بودن آن - فصل اول و چهارم
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش محاسبه حجم مایعات و اجسام جامد - فصل دوم
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش تاثیر دما بر حجم مواد - فصل سوم
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی تراکم پذیری مواد در حالت های مختلف - فصل سوم
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش مقایسه حجم مواد در حالت های مختلف - فصل سوم
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش نحوه کار با نیروسنجی - فصل دوم
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی مفهوم دقت اندازه گیری در وسایل اندازه گیری - فصل دوم
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی ویژگی عناصر - چکش خواری و رسانایی - فصل سوم
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی مفهوم مشاهده مستقیم و غیر مستقیم - فصل سوم
 • علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش محاسبه چگالی - فصل دوم
 • علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل ششم - سفر آب روی زمین
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب روی زمین / قسمت 2 - منابع آب شیرین و شور
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب روی زمین / قسمت 1 - باران چگونه تشکیل می شود؟
 • علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل پنجم - از معدن تا خانه
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل پنجم - از معدن تا خانه / قسمت دوم » اندوخته طبیعی و ظروف آشپزخانه
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل پنجم - از معدن تا خانه / قسمت 1 » خالص سازی آهن
 • 1234
  تازه های آموزشی
  ارزشيابی هماهنگ استانی درس پيامهای آسمان (طرح جامع) پایه نهم - نوبت دوم سالتحصیلی 1401 + پاسخ تشریحی
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 20 -مرور فصل 1 -فرهنگ نوشتن / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 19 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحات 17 - 18 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحه 16 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 15 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحه 15 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحات 13 و 14 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحه 13 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحات 11 و 12 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 10 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کاردرکلاس صفحه 9 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کاردرکلاس و فعالیت صفحات 7 و 8 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحه 7 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 6 - الگوهای عددی / نیک طاش

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir