پایه سوم فهرست مطالب
 • سوالات هدیه های آسمان سوم ابتدایی - درس چهارم کاخ نمرود با پاسخ
 • دانلود نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی فصل سوم - عددهای کسری
 • سوالات هدیه های آسمان درس سوم - سوم ابتدایی - همیشه با من
 • دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی - عدد های چهار رقمی
 • سوالات هدیه های آسمان درس دوم - سوم ابتدایی با پاسخ
 • سوالات هدیه های آسمان درس اول - سوم ابتدایی با پاسخ
 • دانلود نمونه سوال فصل اول الگوها - ریاضی سوم ابتدایی
 • دانلود کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه سوم
 • دانلود کتاب درسی علوم تجربی پایه سوم
 • دانلود کتاب های درسی ریاضی پایه سوم
 • دانلود کتاب درسی هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) پایه سوم
 • دانلود کتاب درسی هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) پایه سوم
 • دانلود کتاب درسی نگارش فارسی پایه سوم
 • دانلود کتاب درسی فارسی پایه سوم
 • دانلود کتاب درسی ضمیمه ی هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) (ویژه ی اهل سنت) پایه سوم
 • دانلود کتاب درسی آموزش قرآن پایه سوم
 • تازه های آموزشی
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت با 16 جعبه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 50
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / اضافه کردن مرحله جدید به بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 48
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / برنامه صدای قطره آب در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / طراحی محیط نقاشی در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس اسب در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت گربه با کلیدهای جهت دار در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی ص 46
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت شش ضلعی گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 -کار کلاسی ص 46
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان های شرطی در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان حلقوی در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / ساخت یک قطعه برنامه ساده در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / آشنایی با محیط برنامه اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / کلیات پودمان بازی های رایانه ای - اسکرچ Scratch-v1.4

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir