مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

پایه هشتم


 • علوم پایه هشتم / خلاصه و نکات مهم فصل سوم - از درون اتم چه خبر
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 4 - یون چیست؟
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 3 - عدد جرمی و ایزوتوپ
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 2 - عدد اتمی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 1 - نظریه های اتمی
 • علوم پایه هشتم / جزوه و نکات مهم فصل دوم - تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل دوم - تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی / قسمت چهارم
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل دوم - تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی / قسمت سوم - سوختن کامل و ناقص شمع
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل دوم - تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی / قسمت دوم - سوختن
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل دوم - تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی / قسمت اول - تغییرات فیزیکی و شیمیایی
 • جزوه و خلاصه مطالعات اجتماعی هشتم / درس 12
 • جزوه و خلاصه مطالعات اجتماعی هشتم / درس 11
 • جزوه و خلاصه مطالعات اجتماعی هشتم / درس 10
 • جزوه و خلاصه مطالعات اجتماعی هشتم / درس 9
 • جزوه و خلاصه مطالعات اجتماعی هشتم / درس 8
 • جزوه و خلاصه مطالعات اجتماعی هشتم / درس 7
 • جزوه و خلاصه مطالعات اجتماعی هشتم / درس 6
 • جزوه و خلاصه مطالعات اجتماعی هشتم / درس 5
 • جزوه و خلاصه مطالعات اجتماعی هشتم / درس 4
 • جزوه و خلاصه مطالعات اجتماعی هشتم / درس 3
 • جزوه و خلاصه مطالعات اجتماعی هشتم / درس 2
 • جزوه و خلاصه مطالعات اجتماعی هشتم / درس 1
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل اول - مخلوط و جدا سازی مواد / قسمت سوم
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل اول - مخلوط و جدا سازی مواد / قسمت دوم
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل اول - مخلوط و جدا سازی مواد / قسمت اول
 • سوال و جواب درس به درس مطالعات هشتم / درس 24 - قارهٔ استرالیا و اقیانوسیه
 • سوال و جواب درس به درس مطالعات هشتم / درس 23 - قارهٔ آمریکا
 • سوال و جواب درس به درس مطالعات هشتم / درس 22 - ویژگی های طبیعی و انسانی افریقا
 • سوال و جواب درس به درس مطالعات هشتم / درس 21 - ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا
 • سوال و جواب درس به درس مطالعات هشتم / درس 20 - ایران و منطقهٔ جنوب غربی آسیا
 • 12345678910...
  تازه های آموزشی
  علوم پایه نهم / جزوه و نکات مهم فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 3 - نفت منبعی برای ساختن
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 2 - ترکیب های نفت خام
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 1 - چرخه های طبیعی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد / آزمایش تفاوت عنصر نافلز و ترکیب
  علوم پایه هشتم / خلاصه و نکات مهم فصل سوم - از درون اتم چه خبر
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 4 - یون چیست؟
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 3 - عدد جرمی و ایزوتوپ
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 2 - عدد اتمی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 1 - نظریه های اتمی
  علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد - قسمت 3 - حجم کمتر یا بیشتر
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد / قسمت 2 - عنصر و ترکیب
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد - قسمت 1 - معرفی اتم
  فیلم تدریس ریاضی پایه ششم / فصل 1 - فعالیت و کاردرکلاس صفحه 8 و 9 / عبدالله مومن

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir