پایه هشتم فهرست مطالب
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هشتم پودمان شهروند الکترونیکی 1 - کار کردن با پست الکترونیکی در سایت رشد / حفیظ اله مشهوری
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هشتم پودمان شهروند الکترونیکی 1 - پست الکترونیکى - آموزش ایجاد پست الکترونیکی در سایت رشد / حفیظ اله مشهوری
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هشتم پودمان شهروند الکترونیکی 1 - اتصال به شبکه و سرویس دهندۀ اینترنت / حفیظ اله مشهوری
 • دانلود جزوه و درسنامه آموزشی کار و فناوری پایه هشتم - پودمان الکترونیک / لیلا دیباگر
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هشتم پودمان پودمان الکترونیک - کار با مولتی متر / افسانه غفوری
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هشتم پودمان پودمان الکترونیک - جلسه سوم / افسانه غفوری
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هشتم پودمان پودمان الکترونیک - جلسه دوم / افسانه غفوری
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هشتم پودمان پودمان الکترونیک - جلسه اول / افسانه غفوری
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هشتم پودمان کار با فلز - روش اتصال با پیچ در فلزات - انواع پیچ و آچارهای مرتبط با آن / شهرام فرج اله زاده
 • فیلم آموزشی علوم پایه هشتم فصل دوم - سوختن - انرژی شیمیایی -فراورده های سوختن / حسین تربت
 • فیلم آموزشی علوم پایه هشتم فصل دوم - تغییرهای شیمیایی / حسین تربت
 • فیلم آموزشی علوم پایه هشتم فصل اول - نمودارهای انحلال پذیری / حسین باقری پور
 • فیلم آموزشی علوم پایه هشتم فصل اول - مخلوط و جداسازی / میزان حل شدن مواد - مخلوط ها در زندگی + فعالیت 6 و 7 / آقای حسین تربت
 • فیلم آموزشی علوم پایه هشتم فصل اول - مخلوط و جداسازی / مقدار حل شونده + فعالیت و آزمایش ص 4 و 5 / حسین تربت
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس پنجم - زاویه های خارجی / حل تمرین صفحات ۴۹ و ۵۰ / اکرم شفیعی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس پنجم - زاویه های خارجی / صفحات ۴۸ و ۴۹ / اکرم شفیعی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس پنجم - زاویه های خارجی / صفحه 46 / اکرم شفیعی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس چهارم - زاویه های داخلی/ صفحات ۴۲ تا ۴۵ / علی رضایی نیک
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس سوم - چهارضلعی ها / صفحات ۳۸ تا ۴۰ + حل تمرین ص ۴۱ / خانم ایراندخت میرزایی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس دوم - توازی و تعامد / حل تمرین صفحه ۳۷ / خانم اعظم راستگردانی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس دوم - توازی و تعامد / صفحات ۳۴ تا ۳۷ / خانم اعظم راستگردانی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس اول - چندضلعی ها و تقارن / صفحه های ۳۱ ، ۳۲ و ۳۳ / آقای محسن شفقی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سوم درس اول - چندضلعی ها و تقارن / صفحه های ۳۰ و ۳۱ / آقای رضا معطی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل دوم - حل نمونه سوال از ص ۲۰ تا ۲۳ / کامل کردنی ، صحیح- غلط و چهار گزینه ای / خانم خسروگِردی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل دوم - حل تمرین های مرور فصل ۲ - صفحه ۲۸ / خانم خسروگِردی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل دوم - درس دوم - تعیین عددهای اول / حل تمرین ص ۲۷ / خانم خسروگِردی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل دوم - درس دوم - تعیین عددهای اول/ صفحات ۲۶ و ۲۷ / خانم خسروگِردی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل دوم - درس دوم - تعیین عددهای اول/ قسمت اول - صفحات ۲۴ و ۲۵ / خانم خسروگِردی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل دوم - درس اول - یادآوری عددهای اول / حل تمرین ص ۲۳ / خانم خسروگِردی
 • فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل دوم - درس اول - یادآوری عددهای اول / قسمت دوم - فعالیت ص ۲۲ / خانم خسروگِردی
 • 123456789
  تازه های آموزشی
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت با 16 جعبه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 50
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / اضافه کردن مرحله جدید به بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 48
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / برنامه صدای قطره آب در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / طراحی محیط نقاشی در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس اسب در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت گربه با کلیدهای جهت دار در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی ص 46
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت شش ضلعی گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 -کار کلاسی ص 46
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان های شرطی در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان حلقوی در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / ساخت یک قطعه برنامه ساده در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / آشنایی با محیط برنامه اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / کلیات پودمان بازی های رایانه ای - اسکرچ Scratch-v1.4

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir