مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

پایه هشتم

 • پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هشتم / درس 1
 • سوالات متن مطالعات اجتماعی هشتم - درس اول / تعاون 1
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / اَلْمَراقِدُ الدّینیَّةُ / درس دهم - مکان مرقدهای شریف
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / اَلسَّفْرَةُ الْعِلْميَّةُ / درس نهم - گردش علمی
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / الِْاعْتِمادُ عَلَی النَّفْسِ/ درس هشتم - اعتماد به نفس
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / ﴿... أَرْضُ اللّٰهِ واسِعَة...﴾ / درس هفتم - زمین خدا پهناور است
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / فِي السَّفَرِ / درس ششم - در سفر
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / اَلصَّداقَةُ / درس پنجم - دوستی
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / اَلتَّجرِبَةُ الْجَديدَةُ / درس چهارم - تجربه جدید
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / مِهْنَتُک فِي الْمُستَقبَلِ / درس سوم - شغل تو در آینده
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / أَهَمّيَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ / درس دوم - اهمیت زبان عربی
 • راهنما و گام به گام عربی هشتم / مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ / درس اول - تکرار درس های هفتم
 • علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 15 - شکست نور
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 15 - شکست نور / عدسی ها
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 15 - شکست نور / شکست نور در منشور
 • علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 14 - نور و ویژگی های آن
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 14 - نور و ویژگی های آن / آینه های کروی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 14 - نور و ویژگی های آن / بازتاب نور و آینه تخت
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 14 - نور و ویژگی های آن / انواع چشمه نور و تشکیل سایه
 • علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 13 - هوازدگی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 13 - هوازدگی / هوازدگی شیمیایی و فرسایش
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 13 - هوازدگی / هوازدگی فیزیکی
 • علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 12 - سنگ ها
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 12 - سنگ ها / سنگ رسوبی و دگرگونی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 12 - سنگ ها / سنگ آذرین
 • علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 11 - کانی ها
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 11 - کانی ها / شناسایی و طبقه بندی کانی ها
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 11 - کانی ها / تعریف کانی و روش تشکیل کانی ها
 • علوم پایه هشتم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 10 - مغناطیس
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل 10 - مغناطیس / روش های ساخت آهن ربا
 • 12345678910...
  تازه های آموزشی
  ببینید » فارسی و نگارش چهارم ابتدایی - درس دوم فارسی نگارش پاسخ تمرین صفحه ی ۱۴ و ۱۵ و ۱۶
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان درس کوچ پرستوها - حکایت قوی ترین حیوان جنگل
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان درس کوچ پرستوها - پاسخ سوالات درک و دریافت در قسمت بخوان و بیندیش
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان درس کوچ پرستوها - بخوان و بیندیش (در جستجو)
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان درس کوچ پرستوها - گوش کن و بگو
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان درس کوچ پرستوها - درک مطلب
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان - روخوانی درس کوچ پرستوها
  ببینید » درس اول آفریدگار زیبایی چهارم ابتدایی - بخش دوم
  ببینید » درس اول آفریدگار زیبایی چهارم ابتدایی - بخش اول
  کتاب كار و تمرين ریاضی سوم ابتدایی - جامع و کامل و قابل چاپ
  خلاصه و چکیده ریاضی پایه سوم ابتدایی
  جدول ضرب آسان پایه سوم دبستان
  آزمون مداد كاغذی و مرور و تمرین علوم تجربی پایه سوم دبستان
  پیک تابستانه نمونه تکالیف فارسی پایه سوم ابتدایی
  دانلود مرور فارسی دوم به سوم پایه سوم دبستان - مناسب هفته اول مهر

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir