پایه پنجم فهرست مطالب
 • فیلم آموزشی ریاضی پنجم ابتدایی فصل اول - محاسبات عددی / خانم مریم عزیزی
 • فیلم آموزشی ریاضی پنجم ابتدایی فصل اول - عدد نویسی / خانم مریم عزیزی
 • آموزش ویدئویی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی درس چهارم - من عضو گروه هستم
 • آموزش ویدئویی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی درس سوم - همدلی با دیگران
 • آموزش ویدئویی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی درس دوم - احساسات ما
 • آموزش ویدئویی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی درس اول - من با دیگران ارتباط برقرار می کنیم
 • دانلود کتاب درسی هدیه های آسمان (تعلیم و تربیت اسلامی) پایه پنجم
 • دانلود کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه چهارم
 • دانلود کتاب درسی علوم تجربی پایه پنجم
 • دانلود کتاب درسی ریاضی پایه پنجم
 • دانلود کتاب درسی هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) پایه پنجم
 • دانلود کتاب درسی نگارش فارسی پایه پنجم
 • دانلود کتاب درسی فارسی پایه پنجم
 • دانلود کتاب های درسی ضمیمه ی کتاب هدیه های آسمان (ویژه اهل سنت) پایه پنجم
 • دانلود کتاب های درسی آموزش قرآن پایه پنجم
 • تازه های آموزشی
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت با 16 جعبه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 50
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / اضافه کردن مرحله جدید به بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 48
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / برنامه صدای قطره آب در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / طراحی محیط نقاشی در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس اسب در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت گربه با کلیدهای جهت دار در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی ص 46
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت شش ضلعی گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 -کار کلاسی ص 46
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان های شرطی در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان حلقوی در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / ساخت یک قطعه برنامه ساده در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / آشنایی با محیط برنامه اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / کلیات پودمان بازی های رایانه ای - اسکرچ Scratch-v1.4

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir