توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی
تازه ها
 • آموزش اصطلاحات کاربردی در مورد هتل رفتن
  آموزش مکالمات روزمره انگلیسی - زبان انگلیسی
 • آموزش جملات ضروری زبان انگلیسی در مکالمات تلفنی
  آموزش مکالمات روزمره انگلیسی - زبان انگلیسی
 • آموزش مکالمات در کلاس درس - بخش اول: آنچه معلم می گوید
  آموزش مکالمات روزمره انگلیسی - زبان انگلیسی
 • جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در دعوت کردن افراد
  آموزش مکالمات روزمره انگلیسی - زبان انگلیسی
 • اصطلاحات رایج در درک فیلم های زبان اصلی - بخش 3
  آموزش مکالمات روزمره انگلیسی - زبان انگلیسی
 • آموزش جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد مشکلات یادگیری زبان
  آموزش مکالمات روزمره انگلیسی - زبان انگلیسی
 • آموزش جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد آدرس دادن و نوشتن در زبان انگلیسی
  آموزش مکالمات روزمره انگلیسی - زبان انگلیسی
 • آموزش تصویری فصل چهارم : حرکت چیست - علوم نهم
  آموزش تصویری و جامع علوم نهم - رایگان - پایه نهم
 • آموزش تصویری فصل سوم : به دنبال محیطی بهتر برای زندگی - علوم نهم
  آموزش تصویری و جامع علوم نهم - رایگان - پایه نهم
 • آموزش تصویری فصل دوم : رفتار اتم ها با یکدیگر - علوم نهم
  آموزش تصویری و جامع علوم نهم - رایگان - پایه نهم
 • آموزش تصویری فصل یکم: مواد و نقش آنها در زندگی - علوم نهم
  آموزش تصویری و جامع علوم نهم - رایگان - پایه نهم
 • آموزش تصویری فصل پانزدهم: شکست نور - علوم هشتم
  آموزش تصویری و جامع علوم هشتم - رایگان - پایه هشتم
 • آموزش تصویری فصل چهاردهم: نور و ویژگی های آن - علوم هشتم
  آموزش تصویری و جامع علوم هشتم - رایگان - پایه هشتم
 • آموزش تصویری فصل سیزدهم: هوازدگی - علوم هشتم
  آموزش تصویری و جامع علوم هشتم - رایگان - پایه هشتم
 • آموزش تصویری فصل دوازدهم: سنگ ها - علوم هشتم
  آموزش تصویری و جامع علوم هشتم - رایگان - پایه هشتم
 • آموزش تصویری فصل یازدهم: کانی ها - علوم هشتم
  آموزش تصویری و جامع علوم هشتم - رایگان - پایه هشتم
 • آموزش تصویری فصل دهم: مغناطیس - علوم هشتم
  آموزش تصویری و جامع علوم هشتم - رایگان - پایه هشتم
 • آموزش تصویری فصل نهم: الکتریسیته - علوم هشتم
  آموزش تصویری و جامع علوم هشتم - رایگان - پایه هشتم
 • آموزش تصویری فصل هشتم: تولید مثل در جانداران - علوم هشتم
  آموزش تصویری و جامع علوم هشتم - رایگان - پایه هشتم
 • آموزش تصویری فصل هفتم: الفبای زیست فناوری - علوم هشتم
  آموزش تصویری و جامع علوم هشتم - رایگان - پایه هشتم

 • کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir