پایه هفتم فهرست مطالب
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان مستندسازی - آموزش نرم افزار word - بخش دوم / خانم تاجی
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان مستندسازی - آموزش نرم افزار word - بخش اول / علیرضا جعفری
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان مستندسازی - قسمت دوم صفحات 39 تا 42 / محمد سنگ کوب
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان مستندسازی - قسمت اول صفحات 37 و 38 / محمد سنگ کوب
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان جست وجو و جمع آوری اطلاعات - قسمت دوم (پایانی) / مریم حسین زاده
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان جست وجو و جمع آوری اطلاعات - قسمت اول / مریم حسین زاده
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات / آموزش کامل نرم افزار paint - قسمت پنجم و ششم/ افسانه غفوری
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات / آموزش کامل نرم افزار paint - قسمت سوم و چهارم / افسانه غفوری
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات / آموزش کامل نرم افزار paint - قسمت اول و دوم / افسانه غفوری
 • فیلم آموزشی کار و فناوری پایه هفتم - پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات / قسمت اول / افسانه غفوری
 • فیلم آموزشی علوم پایه هفتم فصل چهارم - مواد پیرامون ما قسمت دوم / محمد شفیعی فر
 • فیلم آموزشی علوم پایه هفتم فصل چهارم - مواد پیرامون ما قسمت اول / محمد شفیعی فر
 • فیلم آموزشی علوم پایه هفتم فصل سوم/ اتم ها؛ الفبای مواد / مواد از چه چیزی ساخته شده اند؟ + فعالیت عملی / حسین تربت
 • فیلم آموزشی علوم پایه هفتم فصل سوم/ اتم ها؛ الفبای مواد / مواد در تمام بخش های زندگی ما + فعالیت عملی / حسین تربت
 • فیلم آموزشی علوم پایه هفتم فصل دوم / زمان - دقت در اندازه گیری / حسین تربت
 • فیلم آموزشی علوم پایه هفتم فصل دوم - طول و حجم + فعالیت ص 8 / چگالی + فعالیت ص 9 و 10 / حسین تربت
 • فیلم آموزشی علوم پایه هفتم فصل دوم / اندازه گیری - هر جسم از ماده تشکیل شده است + فعالیت ص 7 / حسین تربت
 • فیلم آموزشی علوم پایه هفتم فصل اول - تجربه و تفکر / حل مسئله به روش علمی آزمایش + علم و فنّاوری / حسین تربت
 • فیلم آموزشی علوم پایه هفتم فصل اول - تجربه و تفکر / فعالیت ص4 آزمایش عملی - حل مسئله به روش علمی / حسین تربت
 • فیلم آموزشی علوم پایه هفتم فصل اول - تجربه و تفکر / علوم تجربی - علم و کنجکاوی / حسین تربت
 • نمونه سوال پیام های آسمان پایه هفتم درس سوم - تلخ یا شیرین
 • جزوه آموزشی و درسنامه پیام های آسمان پایه هفتم درس سوم : تلخ یا شیرین / نرگس زینلی
 • پاسخ سوالات متن پیام های آسمان پایه هفتم درس سوم + پاسخ خودت را امتحان کن و فعالیت ها / راضیه خزاعی
 • فیلم آموزشی پیام های آسمان پایه هفتم درس سوم - تلخ یا شیرین / کارگروهی از خانم انجم روز و دانش آموزانش تیام الیاسی و کیمیا شمس
 • فیلم آموزشی پیام های آسمان پایه هفتم درس سوم - تلخ یا شیرین / خانم رشتی
 • فیلم آموزشی پیام های آسمان پایه هفتم درس سوم - تلخ یا شیرین / ملیحه کوثری مقدم
 • جزوه آموزشی و درسنامه پیام های آسمان پایه هفتم درس دوم : استعانت از خداوند / فاطمه خزاعی
 • نمونه سوال پیام های آسمان پایه هفتم درس دوم - استعانت از خداوند
 • فیلم آموزشی پیام های آسمان پایه هفتم درس دوم : استعانت از خداوند / خانم کوثری مقدم
 • فیلم آموزشی پیام های آسمان پایه هفتم درس دوم : استعانت از خداوند / خانم ملازاده
 • 123456789
  تازه های آموزشی
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت با 16 جعبه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 50
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / اضافه کردن مرحله جدید به بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 48
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / برنامه صدای قطره آب در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / طراحی محیط نقاشی در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس اسب در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت گربه با کلیدهای جهت دار در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی ص 46
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت شش ضلعی گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 -کار کلاسی ص 46
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان های شرطی در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان حلقوی در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / ساخت یک قطعه برنامه ساده در اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / آشنایی با محیط برنامه اسکرچ Scratch-v1.4
  فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / کلیات پودمان بازی های رایانه ای - اسکرچ Scratch-v1.4

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir