زبان انگلیسی
 • مکالمه دوازدهم: خانواده
 • مکالمه یازدهم: مکا‌ن‌ها
 • مکالمه دهم: شغل 2
 • مکالمه نهم: شغل
 • مکالمه هشتم: روز تولد
 • مکالمه هفتم: تاریخ‌ها - Dates
 • مکالمه ششم: ساعت چنده؟
 • مکالمه پنجم: توصیف سایز لباس و کفش
 • مکالمه چهارم: نشان دادن یک فرد با مشخصات
 • مکالمه سوم: جستجو و توصیف یک فرد گمشده
 • مکالمه دوم: توصیف افراد
 • مکالمه یکم: احوال‌ پرسی
 • جملات کاربردی انگلیسی در مورد کمک کردن
 • جملات کاربردی انگلیسی در زمینه تحصیلات
 • جملات کاربردی در مورد خرید بستنی
 • جملات انگلیسی در مورد بازی شطرنج
 • تشکر کردن در زبان انگلیسی
 • آموزش ریاضیات در زبان انگلیسی
 • آدرس پرسیدن و آدرس دادن در زبان انگلیسی
 • اصطلاحات کاربردی در مورد رفتن به هتل
 • اصطلاحات در مورد خرید کردن در زبان انگلیسی - کلیات
 • احساسات و عواطف - حالات خوب و مطلوب
 • اصطلاحات زبان انگلیسی - بخش اول (آب، باد، خاک، آتش)
 • جملات رایج انگلیسی در مورد نامزدی، ازدواج و طلاق Engagement, Marriage, Divorce
 • 40 اصطلاح ضروری در مکالمات روزمره انگلیسی Idioms used in everyday

 • کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir