مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

پایه نهم


 • علوم پایه نهم / جزوه و نکات مهم فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 3 - نفت منبعی برای ساختن
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 2 - ترکیب های نفت خام
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 1 - چرخه های طبیعی
 • علوم پایه نهم / جزوه و نکات مهم فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر / قسمت سوم - پیوند کووالانسی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر / قسمت دوم - یون ها در بدن
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل دوم - رفتار اتم ها با یکدیگر / قسمت اول - ترکیب یونی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / قسمت سوم
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / قسمت دوم
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل اول - مواد و نقش آنها در زندگی / قسمت اول
 • سوال و جواب درس به درس کار و فناوری نهم / پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای
 • سوال و جواب درس به درس کار و فناوری نهم / پودمان صنایع دستی (برجسته کاری روی فلز مس)
 • سوال و جواب درس به درس کار و فناوری نهم / پودمان پایش رشد و تکامل کودک
 • سوال و جواب درس به درس کار و فناوری نهم / پودمان خودرو
 • سوال و جواب درس به درس کار و فناوری نهم / پودمان عمران
 • سوال و جواب درس به درس کار و فناوری نهم / پودمان تأسیسات مکانیکی
 • سوال و جواب درس به درس کار و فناوری نهم / پودمان برق
 • سوال و جواب درس به درس کار و فناوری نهم / پودمان بازی های رایانه ای
 • سوال و جواب درس به درس کار و فناوری نهم / پودمان ساز و کارهای حرکتی
 • سوال و جواب درس به درس کار و فناوری نهم / پودمان ترسیم با رایانه
 • سوال و جواب درس به درس کار و فناوری نهم / پودمان الگوریتم
 • پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 24 - اقتصاد و بهره وری
 • پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 23 - بهره وری چیست؟
 • پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 22 - حقوق و تکالیف شهروندی
 • پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 21 - نهاد حکومت
 • پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 20 - آرامش در خانواده
 • پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 19 - ارزش ها و کارکردهای خانواده
 • پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 18 - هویت
 • پرسش و پاسخ درس به درس مطالعات نهم / درس 17 - فرهنگ
 • 12345678910...
  تازه های آموزشی
  علوم پایه نهم / جزوه و نکات مهم فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 3 - نفت منبعی برای ساختن
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 2 - ترکیب های نفت خام
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل سوم - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / قسمت 1 - چرخه های طبیعی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد / آزمایش تفاوت عنصر نافلز و ترکیب
  علوم پایه هشتم / خلاصه و نکات مهم فصل سوم - از درون اتم چه خبر
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 4 - یون چیست؟
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 3 - عدد جرمی و ایزوتوپ
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 2 - عدد اتمی
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هشتم / فصل سوم - از درون اتم چه خبر / قسمت 1 - نظریه های اتمی
  علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد - قسمت 3 - حجم کمتر یا بیشتر
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد / قسمت 2 - عنصر و ترکیب
  فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل سوم - اتم ها؛ الفبای مواد - قسمت 1 - معرفی اتم
  فیلم تدریس ریاضی پایه ششم / فصل 1 - فعالیت و کاردرکلاس صفحه 8 و 9 / عبدالله مومن

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir