مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

پایه نهم

 • پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم / درس 1
 • سوالات متن مطالعات اجتماعی نهم - درس اول / زمین، مهد زیبای انسان ها
 • ارزشيابی هماهنگ استانی درس پيامهای آسمان (طرح جامع) پایه نهم - نوبت دوم سالتحصیلی 1401 + پاسخ تشریحی
 • علوم پایه نهم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 15 - باهم زیستن
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 15 - باهم زیستن / روابط بین جانداران
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 15 - باهم زیستن / زنجیره و شبکه غذایی
 • علوم پایه نهم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 14 - جانوران مهره دار
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 14 - جانوران مهره دار / خزندگان، پرندگان و پستانداران
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 14 - جانوران مهره دار / ماهی ها، دوزیستان و خزندگان
 • علوم پایه نهم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 13 - جانوران بی مهره
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 13 - جانوران بی مهره / نرم تنان تا خارپوستان
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 13 - جانوران بی مهره / اسفنج ها و کیسه تنان و کرم ها
 • علوم پایه نهم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 12 - دنیای گیاهان
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 12 - دنیای گیاهان / طبقه بندی گیاهان
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 12 - دنیای گیاهان / اجزای گیاه
 • علوم پایه نهم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 11 - گوناگونی جانداران
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 11 - گوناگونی جانداران / باکتری، قارچ ها و آغازیان
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 11 - گوناگونی جانداران / طبقه بندی جانداران
 • علوم پایه نهم / دانلود جزوه خلاصه و نکات مهم فصل 10 - نگاهی به فضا
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 10 - نگاهی به فضا / منظومه شمسی
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 10 - نگاهی به فضا / کهکشان
 • طرح درس سالانه علوم تجربی پایه نهم - سالتحصیلی 1400-1401
 • نمونه سؤالات امتحان هماهنگ پایه نهم شهریور 1401 + پاسخ تشریحی
 • علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل 9 - ماشین ها
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 9 - ماشین ها / قرقره مرکب ، چرخ دنده و سطح شیبدار
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 9 - ماشین ها / اهرم و قرقره ها
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 9 - ماشین ها / گشتاور و اهرم نوع اول
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 9 - ماشین ها / گشتاور نیرو
 • علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل هشتم - فشار و آثار آن
 • فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل 8 / فشار و آثار آن - فشار در گازها
 • 12345678910...
  تازه های آموزشی
  دانلود کاربرگ اسمهای مفرد،مثنی،جمع عربی پایه هفتم
  فیلم تدریس آموزش علوم تجربی پایه ششم / فصل 1 - زنگ علوم
  فیلم تدریس آموزش مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  سوالات متن درس مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم / درس 1
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هشتم / درس 1
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هفتم / درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی نهم - درس اول / زمین، مهد زیبای انسان ها
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هشتم - درس اول / تعاون 1
  دانلود سوالات متن درس و پاسخ فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم - درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هفتم - درس اول / من حق دارم
  ارزشيابی هماهنگ استانی درس پيامهای آسمان (طرح جامع) پایه نهم - نوبت دوم سالتحصیلی 1401 + پاسخ تشریحی
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 20 -مرور فصل 1 -فرهنگ نوشتن / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 19 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحات 17 - 18 - اعداد صحیح / نیک طاش

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir