توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

آموزش کوتاه: آب کره - باران - برف- تگرگ

پایه هفتم - علوم تجربی

آب کره:به مجموعه آبهای موجود در اتمسفر، سطح و درون زمین که به سه حالت جامد، مایع و گاز وجود دارد، آب کره می گویند.

75 درصد سطح زمین را آب فرا گرفته است.
تنها نزدیک 2/5 درصد از آب های زمین شیرین هستند.
97.2 درصد آب کره را آب شور تشکیل می دهد.
--
بارش زمانی اتفاق می افتد که آب رودخانه ها و دریاها بر اثر تابش خورشید بخار شده به ارتفاعات برود ودر آنجا سرد و متراکم شوند و ابر تشکیل شود. با ادامه روند تدریجی کاهش دما چنانچه درصد رطوبت و میزان دمای هوای به حد مناسبی برسد بارش رخ می دهد.

بارش برسه نوع است
باران:دمای هوا بالای صفر درجه است
برف:دمای هوا زیر صفر درجه است
تگرگ:قطرات باران حین سقوط از توده هوای سرد عبور می کنند.

هرچه دما کمتر و رطوبت محیط بیشتر باشد احتمال بارش بیشتر خواهد بود.
میزان بارش در ایستگاههای هواشناسی برحسب میلی متر اندازه گیری می شود.


تست نمونه
◀کدام گزینه صحیح است؟
الف. رطوبت موجود در هوا جزو آب کره محسوب نمی شود.
ب. بیشتر آب کره به صورت جامد است.
ج. بیشتر منابع آب شیرین در سطح زمین بصورت جامد می باشد.
د. نزدیک 97 درصد کره زمین را آبهای شور در برگرفته است.
پاسخ:گزینه ب


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : آموزش کوتاه علوم هفتمآب کرهبارانبرفتگرگعلوم پایه هفتمعلوم تجربی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir