توضیح کامل درس - انجام تمام آزمایش ها و فعالیت ها به صورت تعاملی –ارزشیابی در طول تدریس و در پایان هر فصل - ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی

آموزش کوتاه آرایش الکترونی فلز و نافلز و واکنش پذیری فلزات علوم پایه نهم

پایه نهم - علوم تجربی

آرایش الکترونی فلز و نافلز: فلزات معمولا در آخرین لایه الکترونی خود 1یا 2 یا 3 الکترون دارند و نافلزات معمولا 4،5،6،7 یا 8 الکترون دارند

استثنا: هیدروژن با یک الکترون در لایه آخر و هلیوم با دو الکترون که جزو نافلزات میباشند.


واکنش پذیری فلزات :
پتاسیم، سدیم و کلسیم از فعالترین و نقره،طلا و پلاتین از غیرفعالترین فلزات می باشند.
استثنا:هیدوژن با اینکه نافلز است می تواند در برخی واکنش ها مانند فلزات عمل کند.


جدول تناوبی: عناصر به ترتیب افزایش عدد اتمی مرتب شده اند و شامل 18 ستون عمودی و 7 سطر افقی است که ستون ها را گروه و سطرها را دوره یا تناوب می نامند.


تعداد الکترونهای لایه اخر اتم بیانگر شماره گروه و تعداد لایه های الکترونی بیانگر شماره دوره یا تناوب است.
گروه اول: فلزات قلیایی
گروه دوم: فلزات قلیایی خاکی
گروه هفدهم: هالوژن ها
گروه هجدهم:گازهای نجیب


تست نمونه:
 با افزایش عدد اتمی در هر .........از جدول تناوبی عناصر،خاصیت ..... زیاد و خاصیت .......کم می شود.
الف. دوره-فلزی-غیرفلزی
ب. دوره-غیر فلزی-فلزی
ج.گروه-شبه فلزی-فلزی
د.گروه-غیر فلزی-فلزی
پاسخ: گزینه ب.


در هر دوره از جدول تناوبی از جم به راست خاصیت غیر فلزی زیاد و خاصیت فلزی کم می شود ولی در هر گروه خاصیت فلزی از بالا به پایین زیاد می شود.


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : آموزش کوتاه علوم نهمآرایش الکترونی فلز و نافلزواکنش پذیری فلزاتعلوم پایه نهمعلوم تجربی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir