اصطلاحاتی در عربی برای تحیّت و خوش آمدگویی صبحگاهی

زبان عربی - آموزش عربی

بیشترین اصطلاحاتی که در عربی برای تحیّت و خوش آمدگویی صبحگاهی به کار می روند عبارتند از

 

صباحُ الخَیر :
صبح به خیر

 

صباحُ النّور :
صبح شما نورانی

 

صبَحَکُمُ اللهُ بِخَیر :
صبح شما به خیر

 

أسعَدَ اللهُ صَباحَکُم :
خداوند صبح شما را خوش گرداند.

 

صبحاً سَعیداً :
آرزوی صبحی با سعادت

 

صبحاً مُنیراً :
صبح شما روشن باشد

 

طابَ صَباحُکُم :
صبح خوبی داشته باشید

 

صباحُ الیاسَمین :
صبح شما مثل گل یاسمن باد

 

صباحُ الوَرد :
صبح شما همچون گل باد

 

عم صَباحاً :
صبح با نعمت و پر برکتی داشته باشی.

 

صباحُ القَشطَة :
صبح شما کره و عسلی باشد.
( جمله عامی برای شوخی است )

 


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : اصطلاحات عربیتحیت و خوش آمدگوییآموزش عربی
مطالب مرتبط - آموزش عربی
تازه های آموزشی
آموزش زبان فرانسوی - درس صدم : Adverbes - قیدها
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و نهم : Génitif - حالت اضافه
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هشتم : Conjonctions doubles - حروف ربط مضاعف
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و هفتم : Conjonctions 4 - حروف ربط 4
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و ششم : Conjonctions 3 - حروف ربط 3
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و پنجم : Conjonctions 2 - حروف ربط 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و چهارم : Conjonctions 1 - حروف ربط 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و سوم : Subordonnées avec si - جملات وابسته با آیا
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و دوم : Subordonnées avec que 2 - جملات وابسته با که 2
آموزش زبان فرانسوی - درس نود و یکم : Subordonnées avec que 1 - جملات وابسته با که 1
آموزش زبان فرانسوی - درس نودم : Impératif 2 - امری 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و نهم : Impératif 1 - امری 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هشتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و هفتم : Passé des modaux - زمان گذشته افعال معین 1 ضمائر ملکی 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتاد و ششم : Questions – Passé 2 - سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) 2

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir