مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل چهارم - روابط بین زاویه ها - حل تمرین صفحه ۴۶ / الهام غلامی پور و فاطمه دهقان

پایه هفتم - رياضی
فیلم تدریس ریاضی پایه هفتم / فصل ششم - حل تمرین صفحه ۸۱ / سید جلیل هل اتایی
فیلم تدریس ریاضی پایه هفتم / فصل ششم - حل تمرین صفحه ۷۸ / عرب اسدی
فیلم تدریس ریاضی پایه هفتم / فصل ششم - حل تمرین صفحه ۷۵ / مطیعی
فیلم تدریس ریاضی پایه هفتم / فصل ششم - حجم و سطح - صفحه های ۷۹ و ۸۰ / عرب اسدی
فیلم تدریس ریاضی پایه هفتم / فصل ششم - مساحت جانبی و کل - صفحه های ۷۶ و ۷۷ / عرب اسدی
فیلم تدریس ریاضی پایه هفتم / فصل ششم - محاسبه حجم های منشوری صفحه های ۷۳ و ۷۴ و ۷۵ / عرب اسدی
فیلم تدریس ریاضی پایه هفتم / فصل ششم - حل تمرین صفحه ۷۲ / سید جلیل هل اتایی
فیلم تدریس ریاضی پایه هفتم / فصل ششم - مقطع زدن - صفحه ۷۱ / عرب اسدی
فیلم تدریس ریاضی پایه هفتم / فصل ششم - حجم های هندسی / عرب اسدی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - حل تمرین صفحه 67 / مرتضی غلامی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - کوچکترین مضرب مشترک صفحه 65 و 66 / مرتضی غلامی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - حل تمرین صفحه 64 / مرتضی غلامی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - بزرگترین شمارنده مشترک صفحه 63 و 64 / مرتضی غلامی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - بزرگترین شمارنده مشترک صفحه 62 / مرتضی غلامی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - حل تمرین صفحه 61 / ساناز ربانی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم / فصل پنجم - شمارنده اول صفحه 59 و 60 / عفت محمدپور
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل پنجم - تمرین صفحه ۵۸ / مرتضی غلامی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل پنجم - عدد اول صفحه 56 و 57 / خراسانی و سیف
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل چهارم - تبدیلات هندسی صفحه ۴۷ و ۴۸ / مریم رضایی
فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم - فصل چهارم - حل تمرین صفحه ۴۴ / الهام غلامی پور و فاطمه دهقان
تازه های آموزشی
علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (2)
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (1)
علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - سفر آب درون زمین
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / انواع آبخوان و ...
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / نفوذپذیری خاک ها و سنگ ها و ...
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش موازی چگالی آب سرد و گرم (همرفت) - فصل دوم و فصل دهم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش رسانایی مواد - فصل چهارم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی چگالی و حل شدن گوگرد نسبت به آب و سوسپانسیون بودن آن - فصل اول و چهارم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش سوختن شمع و زمان روشن ماندن شمع - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش جداسازی اجزای مخلوط قیف جدا کننده - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش جداسازی اجزای مخلوط با کاغذ صافی - فصل اول
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش محاسبه حجم مایعات و اجسام جامد - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش تجزیه پتاسیم پرمنگنات - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی (باتری میوه ای) - فصل دوم

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir