آموزش جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد بارندگی ها و آب و هوا

زبان انگلیسی - آموزش مکالمات روزمره انگلیسی

جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد بارندگی ها و آب و هوا

 Weather & Precipitation

 

جملات رایج زبان انگلیسی، در مورد کلیات آب و هوا - انواع آب و هوا - انواع بارندگی ها - باران، برف، تگرگ، طوفان و ...


 1- هوا چطور است؟

Whats the weather like?

 

2- هوا خوب و گرم است.

Its nice and warm.

 

3- هوا در شهر شما چطور است؟

Whats the weather like in your city?

 

4- در تابستان داغ و در زمستان گرم است.

Its hot in the summer and warm in the winter.

 

5- در زمستان سرد و در تابستان خنک است.

Its cold in the winter and cool in the summer.


انواع آب و هوا: Types of weather  


6- هوای کشورت چطور است؟

Whats the weather like in your country?

 

7- هوا در مناطق مختلف متفاوت است.

It varies in different regions.

 

8- در شمال، معتدل و مرطوب است.

In the north, its mild/ temperate and wet/ damp/ moist.

 

9- (هوا) اغلب بارانی است. بندرت آفتابی است.

Its often rainy. Its rarely sunny.

 

10- (هوا) در اغلب اوقات ابری است.

Its cloudy most of the time.

 

11- آسمان ابری یا نیمه ابری است.

The sky is cloudy or partly cloudy.

 

12- روزهای کمی آفتابی است.

There are few bright days.

 

14- گاهی اوقات هوا مه آلود است.

At time its foggy/misty.

 

15- در جنوب هوا داغ و خشک است.

In the south, its hot and dry.

 

16- بعلاوه باد می وزد و یا هوا طوفانی است.

Its also windy or stormy.

 

17- باران خیلی کم می بارد و معمولا هیچ برف نمی بارد.

Theres very little rain and usually no snow.

 

18- در غرب هوا سرد و پر برف است.

In the west, its cold and snowy.

 

19- در شرق هوا گرم و خشک است. باران زیادی نمی بارد.

In the east, its warm and dry. Theres not much rain.

 


انواع بارندگی: Types of precipitation


20- دارد باران می بارد.

Its raining.

 

21- بیرون به شدت باران می بارد.

Its pouring outside.

 

22- دارد مثل سیل باران می بارد.

Its raining cats and dogs.

 

23- باران سنگینی می بارد.

Its raining heavily.

 

24- قطره های باران خیلی درشت است.

The raindrops are huge.

 

25- دارد رگبار می بارد.

Its showering.

 

26- به شدت باران می بارد.

The rain is coming down in torrents.

 

27- دیشب باران شدیدی بارید.

We had a torrential downpour last night.

 

28- (منظور بارانی است که از قطرات بسیار ریز ولی متراکم تشکیل شده و مخصوص مناطق ساحلی است.)

Its drizzling. I like drizzles.

 

29- (منظور باران سبک و متناوب است.)

Its sprinkling.

 

30-(منظور مخطوط باران و برف و یا باران و تگرگ است.)

Its sleeting.

 

31- شش ساعت است که بِلاوقفه باران می بارد.

Its been raining nonstop for six hours.

 

32- (منظور طوفان همراه با رعد و برق و رگبار کوتاه مدت است.)

We had a thundershower this morning.

 

33- (منظور طوفان همراه با رعد و برق و باران سنگین است.)

We had a thunderstorm yesterday.

 

34- جاده به علت باران لغزنده است.

The road is slippery because of the rain.

 

35- بهنگام غروب باران های پراکنده خواهد بارید.

There will be scattered rains in the evening.

 

36- راه رفتن زیر باران را دوست دارم.

I like walking in the rain.

 

37- زیر باران خیس شدم.

I got wet in the rain.

 

38- (از باران) خیس آب شده بودم.

I was soaked.

 

39- تا مغز استخوانم خیس شد.

 I got wet to the skin/ bone.

 

40- میزان بارندگی در این منطقه چقدر است؟

Whats the rate of rainfall in this area?

 

41- باران قطع شده است. آسمان دارد صاف می شود.

The rain has stopped. Its clearing up.

 

42- فصل بارندگی در شهرت چه زمانی است؟

Whens the rainy season in your city?

 

43- دارد برف می بارد.

I prefer snow to rain.

 

44- برف را به باران ترجیح می دهم.

 I prefer snow to rain.

 

45- برف سنگینی می بارد. دانه های برف خیلی درشت است.

Its snowing heavily. The snowflakes are so big.

 

46- رانندگی در بوران(برف سنگین به همراه باد شدید) واقعا مشکل بود.

It was really hard to drive in the snowstorm/ blizzard.

 

47- بچه ها دارند آدم برفی درست می کنند.

The children are making a snowman.

 

48- دارند گلوله برفی پرتاب می کنند.

They are throwing snowballs.

 

49- لاستیک یخ شکن داری؟

Do you have snow tires?

 

50- دارد تگرگ می بارد.

Its hailing.

 

51- دانه های تگرگ به این درشتی است.

The hailstones are this big.

 

52- اینجا چند وقت به چند وقت تگرگ می بارد؟

How often does it hail here?

 

53- تگرگ برای محصولات کشاورزی مضر است.

Hail is harmful to crops.


رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : مکالمات روزمره انگلیسیبارندگی هاآب و هوازبان انگلیسی
تازه های آموزشی
آموزش زبان فرانسوی - درس هشتادم : Adjectifs 3 - صفت ها 3
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و نهم : Adjectifs 2 - صفت ها 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و هشتم : Adjectifs 1 - صفت ها 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و هفتم : argumenter qc 3 - دلیل آوردن برای چیزی 3
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و ششم : argumenter qc 2 - دلیل آوردن برای چیزی 2
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و پنجم : argumenter qc 1 - دلیل آوردن برای چیزی 1
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و چهارم : demander qc - خواهش کردن درمورد چیزی
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و سوم : avoir le droit de faire qc - اجازه داشتن برای انجام کاری
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و دوم : devoir faire qc - چیزی که باید انجام گیرد
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتاد و یکم : vouloir qc - چیزی خواستن
آموزش زبان فرانسوی - درس هفتادم : désirer qc - چیزی خواستن
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و نهم : avoir besoin – vouloir - لازم داشتن – خواستن
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و هشتم : Négation 2 - نفی2
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و هفتم : Pronoms possessifs 2 - ضمائر ملکی 2
آموزش زبان فرانسوی - درس شصت و ششم : Pronoms possessifs 1 - ضمائر ملکی 1

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir