مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

دانلود کاربرگ اسمهای مفرد،مثنی،جمع عربی پایه هفتم

پایه هفتم - عربی
 • دانلود جزوه ترجمه فعل های ماضی پایه هفتم / کل کتاب
  دانلود کاربرگ های درس به درس عربی هفتم / جامع و کامل و قابل چاپ
  دانلود جزوه کامل و جامع قواعد عربی پایه هفتم
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ الثّانيَ عَشَرَ - درس دوازدهم / الَْايّامُ وَ الْفُصولُ وَ الَْلوانُ - روزها و فصل‌ها و رنگ‌ها
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ الثّانيَ عَشَرَ - درس دوازدهم / الَْمُعْجَم - واژه نامه
  گام به گام عربی پایه هفتم الَدَّرسُ الْحاديَ عَشَرَ - درس یازدهم / اَلتَّمارين - تمرینات صفحه 80
  گام به گام عربی پایه هفتم الَدَّرسُ الْحاديَ عَشَرَ - درس یازدهم / الَْخْلاصُ فِي الْعَمَلِ - راستی در کار
  گام به گام عربی پایه هفتم الَدَّرسُ الْحاديَ عَشَرَ - درس یازدهم / اَلْمُعْجَم - واژه نامه
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ- درس دهم / اَلتَّمارين - تمرین صفحات 74 تا 76
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ- درس دهم / فعل ماضی (5) + بدانیم
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ- درس دهم / زينَةُ الْباطِنِ - زینت باطن
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ - درس دهم / اَلْمُعْجَم - واژه نامه
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - درس نهم / اَلتَّمارين - تمرین صفحات 69 و 70
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - درس نهم / فعل ماضی (3) + بدانیم
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - درس نهم / الَْسُْرَةُ النّاجِحَةُ - خانواده موفق
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - درس نهم / اَلْمُعْجَم: واژه نامه
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ الثّامِنُ - درس هشتم / اَلتَّمارين - تمرین صفحات 62 تا 64
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ الثّامِنُ - درس هشتم / فعل ماضی (3) + بدانيم
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ الثّامِنُ - درس هشتم / فيِ الْحُدودِ - در مرزها
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ الثّامِنُ - درس هشتم / اَلْمُعْجَم: واژه نامه
  تازه های آموزشی
  ببینید » فارسی و نگارش چهارم ابتدایی - درس دوم فارسی نگارش پاسخ تمرین صفحه ی ۱۴ و ۱۵ و ۱۶
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان درس کوچ پرستوها - حکایت قوی ترین حیوان جنگل
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان درس کوچ پرستوها - پاسخ سوالات درک و دریافت در قسمت بخوان و بیندیش
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان درس کوچ پرستوها - بخوان و بیندیش (در جستجو)
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان درس کوچ پرستوها - گوش کن و بگو
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان درس کوچ پرستوها - درک مطلب
  ببینید » فیلم درس دوم فارسی چهارم دبستان - روخوانی درس کوچ پرستوها
  ببینید » درس اول آفریدگار زیبایی چهارم ابتدایی - بخش دوم
  ببینید » درس اول آفریدگار زیبایی چهارم ابتدایی - بخش اول
  کتاب كار و تمرين ریاضی سوم ابتدایی - جامع و کامل و قابل چاپ
  خلاصه و چکیده ریاضی پایه سوم ابتدایی
  جدول ضرب آسان پایه سوم دبستان
  آزمون مداد كاغذی و مرور و تمرین علوم تجربی پایه سوم دبستان
  پیک تابستانه نمونه تکالیف فارسی پایه سوم ابتدایی
  دانلود مرور فارسی دوم به سوم پایه سوم دبستان - مناسب هفته اول مهر

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir