مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

دانلود کاربرگ اسمهای مفرد،مثنی،جمع عربی پایه هفتم

پایه هفتم - عربی
 • دانلود جزوه ترجمه فعل های ماضی پایه هفتم / کل کتاب
  دانلود کاربرگ های درس به درس عربی هفتم / جامع و کامل و قابل چاپ
  دانلود جزوه کامل و جامع قواعد عربی پایه هفتم
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ الثّانيَ عَشَرَ - درس دوازدهم / الَْايّامُ وَ الْفُصولُ وَ الَْلوانُ - روزها و فصل‌ها و رنگ‌ها
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ الثّانيَ عَشَرَ - درس دوازدهم / الَْمُعْجَم - واژه نامه
  گام به گام عربی پایه هفتم الَدَّرسُ الْحاديَ عَشَرَ - درس یازدهم / اَلتَّمارين - تمرینات صفحه 80
  گام به گام عربی پایه هفتم الَدَّرسُ الْحاديَ عَشَرَ - درس یازدهم / الَْخْلاصُ فِي الْعَمَلِ - راستی در کار
  گام به گام عربی پایه هفتم الَدَّرسُ الْحاديَ عَشَرَ - درس یازدهم / اَلْمُعْجَم - واژه نامه
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ- درس دهم / اَلتَّمارين - تمرین صفحات 74 تا 76
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ- درس دهم / فعل ماضی (5) + بدانیم
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ- درس دهم / زينَةُ الْباطِنِ - زینت باطن
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ - درس دهم / اَلْمُعْجَم - واژه نامه
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - درس نهم / اَلتَّمارين - تمرین صفحات 69 و 70
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - درس نهم / فعل ماضی (3) + بدانیم
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - درس نهم / الَْسُْرَةُ النّاجِحَةُ - خانواده موفق
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ التّاسِعُ - درس نهم / اَلْمُعْجَم: واژه نامه
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ الثّامِنُ - درس هشتم / اَلتَّمارين - تمرین صفحات 62 تا 64
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ الثّامِنُ - درس هشتم / فعل ماضی (3) + بدانيم
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ الثّامِنُ - درس هشتم / فيِ الْحُدودِ - در مرزها
  گام به گام عربی پایه هفتم اَلدَّرْسُ الثّامِنُ - درس هشتم / اَلْمُعْجَم: واژه نامه
  تازه های آموزشی
  دانلود کاربرگ اسمهای مفرد،مثنی،جمع عربی پایه هفتم
  فیلم تدریس آموزش علوم تجربی پایه ششم / فصل 1 - زنگ علوم
  فیلم تدریس آموزش مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  سوالات متن درس مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم / درس 1
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هشتم / درس 1
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هفتم / درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی نهم - درس اول / زمین، مهد زیبای انسان ها
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هشتم - درس اول / تعاون 1
  دانلود سوالات متن درس و پاسخ فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم - درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هفتم - درس اول / من حق دارم
  ارزشيابی هماهنگ استانی درس پيامهای آسمان (طرح جامع) پایه نهم - نوبت دوم سالتحصیلی 1401 + پاسخ تشریحی
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 20 -مرور فصل 1 -فرهنگ نوشتن / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 19 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحات 17 - 18 - اعداد صحیح / نیک طاش

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir