مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

ارزشيابی هماهنگ استانی درس پيامهای آسمان (طرح جامع) پایه نهم - نوبت دوم سالتحصیلی 1401 + پاسخ تشریحی

پایه نهم - پيام های آسمان
 • دانلود خلاصه و جزوه آموزشی و درسنامه پیام های آسمان پایه نهم درس به درس / درس 9 تا 12
  دانلود خلاصه و جزوه آموزشی و درسنامه پیام های آسمان پایه نهم درس به درس / درس 6 تا 8
  دانلود خلاصه و جزوه آموزشی و درسنامه پیام های آسمان پایه نهم درس به درس / درس 1 تا 5
  سوالات متن پیام های آسمان پایه نهم درس دوم - در پناه ایمان + پاسخ خودت را امتحان کن و فعالیت ها / ابراهیم میائی
  جزوه آموزشی و درسنامه پیام های آسمان پایه نهم درس دوم : در پناه ایمان / فاطمه علیزاده
  فیلم آموزشی پیام های آسمان پایه نهم درس دوم : در پناه ایمان / خانم ها تبریز و سرکاری
  نمونه سوال پیام های آسمان پایه نهم درس اول - تو را چگونه بشناسم؟
  سوالات متن پیام های آسمان پایه نهم درس اول + پاسخ خودت را امتحان کن و فعالیت ها / ابراهیم میائی
  فیلم آموزشی پیام های آسمان پایه نهم درس اول : تو را چگونه بشناسم؟ / خانم یداللهی
  جزوه آموزشی و درسنامه کامل پیام های آسمان پایه نهم درس به درس / داور گیتی نورد
  سوال و جواب پیام های آسمان پایه نهم درس سوم - راهنمایان الهی / داور گیتی نورد
  سوال و جواب پیام های آسمان پایه نهم درس دوم - در پناه ایمان / داور گیتی نورد
  سوال و جواب پیام های آسمان پایه نهم درس اول - تو را چگونه بشناسم؟ / داور گیتی نورد
  دانلود نمونه سوالات پیام های آسمان پایه نهم سالتحصیلی - نوبت اول
  تازه های آموزشی
  ارزشيابی هماهنگ استانی درس پيامهای آسمان (طرح جامع) پایه نهم - نوبت دوم سالتحصیلی 1401 + پاسخ تشریحی
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 20 -مرور فصل 1 -فرهنگ نوشتن / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 19 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحات 17 - 18 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحه 16 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 15 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحه 15 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحات 13 و 14 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحه 13 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحات 11 و 12 - بخش پذیری / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 10 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کاردرکلاس صفحه 9 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کاردرکلاس و فعالیت صفحات 7 و 8 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - فعالیت صفحه 7 - یادآوری عدد نویسی / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 6 - الگوهای عددی / نیک طاش

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir