فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / اضافه کردن مرحله جدید به بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4

پایه نهم - کار و فناوری
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت با 16 جعبه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 50
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 48
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / بازی توپ و راکت در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / برنامه صدای قطره آب در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / طراحی محیط نقاشی در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس اسب در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / تغییر لباس گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی 47
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت گربه با کلیدهای جهت دار در اسکرچ Scratch-v1.4 - کار کلاسی ص 46
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / حرکت شش ضلعی گربه در اسکرچ Scratch-v1.4 -کار کلاسی ص 46
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان های شرطی در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / فرمان حلقوی در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / ساخت یک قطعه برنامه ساده در اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / آشنایی با محیط برنامه اسکرچ Scratch-v1.4
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان بازی های رایانه ای / کلیات پودمان بازی های رایانه ای - اسکرچ Scratch-v1.4
دانلود جزوه و درسنامه جامع و کامل کار و فناوری پایه نهم پودمان سازو کار حرکتی / مصطفی صالح
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان ساز و کارهای حرکتی - آموزش نرم افزار شبیه سازی Interactive Physics - قسمت دوم / محمد گلزار
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم - پودمان ساز و کارهای حرکتی - آموزش نرم افزار شبیه سازی Interactive Physics - قسمت اول / محمد گلزار
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم- پودمان ساز و کارهای حرکتی - چرخ تسمه ، چرخ زنجیر ، بادامک و میل بادامک / معصومه عبادی
فیلم آموزشی کار و فناوری پایه نهم- پودمان ساز و کارهای حرکتی - ساز و کار حرکتی چرخ دنده / معصومه عبادی
دانلود جزوه و درسنامه جامع و کامل کار و فناوری پایه نهم پودمان ترسیم با رایانه / فرشته سعادت و فاطمه دهقان
تازه های آموزشی
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ السّادِسُ- درس ششم / فعل مضارع (3) - بدانیم
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ السّادِسُ- درس ششم / فِي السَّفَرِ - در سفر
گام به گام عربی پایه هشتم اَلدَّرْسُ السّادِسُ- درس ششم / اَلْمُعْجَم - واژه نامه
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل پانزدهم - تبادل با محیط
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل چهاردهم - گردش مواد
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل سیزدهم - سفر غذا
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل دوازدهم - سفرۀ سلامت
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل یازدهم - یاخته و سازمان بندی آن
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل دهم - گرما و بهینه سازی مصرف انرژی
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل نهم - منابع انرژی
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل هشتم - انرژی و تبدیل های آن
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل هفتم - سفر آب درون زمین
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل ششم - سفر آب روی زمین
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل پنجم - از معدن تا خانه
خلاصه و جزوه سوال و جواب علوم پایه هفتم فصل چهارم - موادّ پیرامون ما

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir