مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هفتم / درس 1

پایه هفتم - مطالعات اجتماعی
 • دانلود سوالات متن درس و پاسخ فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم - درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هفتم - درس اول / من حق دارم
  سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی هفتم / درس 24 - دانش و هنر در ایران باستان / با جواب
  سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی هفتم / درس 23 - عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان / با جواب
  سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی هفتم / درس 22 - اقتصادی در ایران باستان / با جواب
  سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی هفتم / درس 21 - اوضاع اجتماعی ایران باستان / با جواب
  سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی هفتم / درس 20 - امپراتوری های ایران باستان چگونه کشور را اداره می کردند؟ / با جواب
  سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی هفتم / درس 19 - آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران / با جواب
  سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی هفتم / درس 18 - قدیمی ترین سکونتگاه های ایران / با جواب
  سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی هفتم / درس 17 - میراث فرهنگی و تاریخ / با جواب
  سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی هفتم / درس 16 - جاذبه های گردشگری ایران / با جواب
  سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی هفتم / درس 15 - گردشگری چیست؟ / با جواب
  سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی هفتم / درس 14 - منابع آب و خاک / با جواب
  سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی هفتم / درس 13 - جمعیت ایران / با جواب
  سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی هفتم / درس 12 - حفاظت از زیستگاه های ایران / با جواب
  سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی هفتم / درس 11 - تنوّع آب و هوای ایران / با جواب
  سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی هفتم / درس 10 - ایران، خانهٔ ما / با جواب
  سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی هفتم / درس 9 - من کجا زندگی می کنم؟ / با جواب
  سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی هفتم / درس 8 - مصرف / با جواب
  سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی هفتم / درس 7 - تولید و توزیع / با جواب
  تازه های آموزشی
  دانلود کاربرگ اسمهای مفرد،مثنی،جمع عربی پایه هفتم
  فیلم تدریس آموزش علوم تجربی پایه ششم / فصل 1 - زنگ علوم
  فیلم تدریس آموزش مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  سوالات متن درس مطالعات اجتماعی پایه ششم / درس اول - دوستی
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم / درس 1
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هشتم / درس 1
  پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی هفتم / درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی نهم - درس اول / زمین، مهد زیبای انسان ها
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هشتم - درس اول / تعاون 1
  دانلود سوالات متن درس و پاسخ فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم - درس 1
  سوالات متن مطالعات اجتماعی هفتم - درس اول / من حق دارم
  ارزشيابی هماهنگ استانی درس پيامهای آسمان (طرح جامع) پایه نهم - نوبت دوم سالتحصیلی 1401 + پاسخ تشریحی
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 20 -مرور فصل 1 -فرهنگ نوشتن / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - تمرین صفحه 19 - اعداد صحیح / نیک طاش
  تدریس ریاضی ششم / فصل اول - عدد و الگوهای عددی - کار در کلاس صفحات 17 - 18 - اعداد صحیح / نیک طاش

  کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
  novinmad.ir