آموزش تصویری و جامع علوم هشتم - رایگان

پایه هشتم - پایه هشتم دوره متوسطه اول

این مجموعه آموزشی در 15 فصل برای دانش آموزان پایه هشتم

و با آخرین تغییرات کتاب درسی تهیه شده است.

 

توضیح کامل متن کتاب و بررسی دقیق تمامی جدول ها و شکل ها

تدریس در قالب نمودار ها و نقشه های مفهومی

تکنیک های رمزگردانی برای حفظ کردن مفاهیم پایه

ارائه راه حل های ساده برای حل مسائل به ظاهر سخت

انجام تمام آزمایش های کتاب به صورت تعاملی

پاسخ دقیق به پرسش های متن و فعالیت های کتاب

ارزشیابی با شیوه ای متفاوت در طول تدریس و در پایان هر فصل

ارائه مطالب تکمیلی و نکات طلایی و تستی ویژه در هر فصل

 

 ************

شماره مجوز:

1-1-690877-62-3-2

 

 

آموزش تصویری و تخصصی
علوم هشتم
کلیک کنید

 

فهرست مطالب
 فصل اول: مخلوط و جدا سازی مواد
 مقدمه
 مواد خالص و مخلوط
 اجزای تشکیل دهنده محلول-انواع محلول ها
 مقدار حل شدن مواد در آب-اثر دما بر میزان حل شدن مواد
 مخلوط ها در زندگی-شناسایی اسید و باز-جداسازی اجزای مخلوط
 ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل اول)
 فصل دوم: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی
 مقدمه
 تغییرهای شیمیایی
 سوختن؛ روشی برای استفاده از انرژی شیمیایی مواد
 فرآورده های سوختن
 آزاد شدن انرژی با تغییر شیمیایی در بدن جانداران
 راه های دیگر برای استفاده از انرژی شیمیایی مواد
 ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل دوم)
 فصل سوم: از درون اتم چه خبر
 مقدمه
 ذره های سازنده درون اتم-عنصرها و نشانه شیمیایی آن ها
 مدلی برای ساختار اتم
 ایزوتوپ ها
 یون چیست؟
 ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل سوم)
 فصل چهارم: تنظیم عصبی
 مقدمه
 دستگاه عصبی مرکزی و محیطی
 فعالیت های ارادی و غیرارادی-سلول های بافت عصبی
 ساختار نورون-بافت عصبی-اعصاب حسی و حرکتی
 ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل چهارم)
 فصل پنجم: حس و حرکت
 مقدمه
 اندام های حسی-چگونه اجسام را می بینیم؟-چگونه صداها را می شنویم؟
 چگونگی احساس بو-مزه-سردی و گرمی-زبری و صافی اجسام
 اسکلت (استخوان-غضروف–مفصل)
 ماهیچه ها
 ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل پنجم)
 فصل ششم: تنظیم هورمونی
 مقدمه
 دستگاه هورمونی- هورمون چیست؟
 اعمال هورمون ها( تنظیم رشد بدن - تنظیم سوخت و ساز سلول ها)
 اعمال هورمون ها (تنظیم قند خون - مقابله با فشار روحی و جسمی)
 اعمال هورمون ها (تنظیم کلسیم خون- تنظیم تغییرات جنسی)
 تنظیم ترشح هورمون ها
 ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل ششم)
 فصل هفتم: الفبای زیست فناوری
 مقدمه
 هر فردی بی نظیر است(ژن ها وصفات ارثی)
 تاثیر عوامل محیطی بر صفات- ایجاد صفات جدید در جانداران
 سلول ها تقسیم می شوند(تقسیم میتوز)-تقسیم مشکل ساز (سرطان)
 ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل هفتم)
 فصل هشتم: تولید مثل در جانداران
 مقدمه
 جانداران به روش های متفاوتی تولید مثل می کنند(انواع تولید مثل)
 روش های تولید مثل غیرجنسی
 تولید مثل جنسی-انواع لقاح در جانوران
 تولید مثل جنسی در انسان و گیاهان گلدار
 ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل هشتم)
 فصل نهم: الکتریسیته
 مقدمه
 مفهوم بار الکتریکی و انواع بار
 قواعد اساسی الکتریسیته
 اجسام رسانا و نارسانا
 الکتروسکوپ و کاربردهای آن
 روش های ایجاد بار الکتریکی در اجسام
 آذرخش و تخلیه الکتریکی
 اختلاف پتانسیل، شدت جریان و مقاومت الکتریکی
 قانون و مثلث اُهم
 ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل نهم)
 فصل دهم: مغناطیس
 مقدمه
 خواص مغناطیسی
 قطب های آهنربا
 روش های ساخت آهنربا
 موتور الکتریکی و مولد الکتریسیته ساده
 ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل دهم)
 فصل یازدهم: کانی ها
 مقدمه
 تعریف، کاربرد، روش های تشکیل و شناسایی
 طبقه بندی، نام گذاری، کانی های ملی و کانی های نامهربان
 ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل یازدهم)
 فصل دوازدهم: سنگ ها
 مقدمه
 طبقه بندی-سنگ های آذرین
 سنگ های رسوبی و دگرگونی
 ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل دوازدهم)
 فصل سیزدهم: هوازدگی
 مقدمه
 هوازدگی فیزیکی و شیمیایی
 فرسایش-چرخه سنگ
 ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل سیزدهم)
 فصل چهاردهم: نور و ویژگی های آن
 مقدمه
 چشمه های نور-چگونگی حرکت نور
 تشکیل سایه-خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی
 بازتاب نور-قانون بازتاب
 آینه تخت-آینه های کروی
 ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل چهاردهم)
 فصل پانزدهم: شکست نور
 مقدمه
 شکست نور
 شکست نور در منشور
 عدسی ها
 ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل پانزدهم)
آموزش تصویری و تخصصی
علوم هشتم
کلیک کنید

رمز فایل: novinmad.ir

برچسب ها : علوم هشتمآموزش تصویریپایه هشتمعلوم تجربی هشتم
مطالب مرتبط - پایه هشتم دوره متوسطه اول
تازه های آموزشی
سریال گرامری قسمت دهم - پسوند‌های صفت ساز - Participle Adjectives در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت نهم - صفت - Adjectives در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت هشتم - حروف تعریف در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت هفتم - اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت ششم - ضمایر و صفات اشاره در زبان انگلیسی
آموزش جامع و کامل واژگان ضروری تافل ( TOEFL ) برای اندروید
دانلود اپلیکیشن آموزش 504 واژه ضروری بدون توقف برای اندروید
دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی هفتم - عددهای صحیح + پاسخ تشریحی
دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی هشتم - عددهای اول + پاسخ تشریحی
دانلود آزمون چهارگزینه ای فصل اول ریاضی هشتم - عددهای صحیح و گویا + پاسخ تشریحی
دانلود خلاصه فصل های اول تا هشتم - علوم هشتم
سریال گرامری قسمت پنجم - مالکیت در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت چهارم - زمان حال فعل “to be”
سریال گرامری قسمت سوم - انواع جملات ساده در زبان انگلیسی
سریال گرامری قسمت دوم - بررسی فعل و انواع آن در زبان انگلیسی

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir