مرجع محتوای آموزشی دانش آموزان

تدریس فارسی ششم / درس 1 - ستایش - قسمت اول / نیک طاش

پایه ششم - فارسی و نگارش
تدریس فارسی ششم / درس 1 - ستایش - قسمت دوم / نیک طاش
تاریخ ادبیات فارسی ششم / درس 17
لغات مخالف و هم خانواده فارسی ششم / درس 17 - ستاره ی روشن
فارسی ششم درس 17 / لغات مهم و معنی و مفهوم نیایش
فارسی ششم درس 17 / لغات مهم و معنی و مفهوم آوای گنجشکان (ببخوان و بیندیش)
فارسی ششم / معنی و مفهوم درس 17 - ستاره ی روشن
فارسی ششم / لغات مهم درس 17 - ستاره ی روشن
تاریخ ادبیات فارسی ششم / درس 16
لغات مخالف و هم خانواده فارسی ششم / درس 16 - آداب مطالعه
فارسی ششم درس 16 / لغات مهم و معنی شعر به گیتی، بِه از راستی، پیشه نیست (بخوان و حفظ کن)
فارسی ششم / معنی و مفهوم درس 16 - آداب مطالعه
فارسی ششم / لغات مهم درس 16 - آداب مطالعه
تاریخ ادبیات فارسی ششم / درس 15
لغات مخالف و هم خانواده فارسی ششم / درس 15 - میوه ی هنر
فارسی ششم درس 15 / معنی و مفهوم حکایت - افلاطون و مرد جاهل + لغات مهم
فارسی ششم / معنی و مفهوم درس 15 - میوه ی هنر
فارسی ششم / لغات مهم درس 15 - میوه ی هنر
لغات مخالف و هم خانواده فارسی ششم / درس 14 - راز زندگی
تاریخ ادبیات فارسی ششم / درس 14
فارسی ششم / درس 14 - لغات مهم و معنی و مفهوم - پیاده و سوار (بخوان و بينديش)
تازه های آموزشی
علوم پایه نهم / خلاصه و نکات مهم فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (2)
فیلم تدریس آموزش علوم پایه نهم / فصل ششم - زمین ساخت ورقه ای / جابجایی قاره ها (1)
علوم پایه هفتم / خلاصه و نکات مهم فصل هفتم - سفر آب درون زمین
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / انواع آبخوان و ...
فیلم تدریس آموزش علوم پایه هفتم / فصل ششم - سفر آب درون زمین / نفوذپذیری خاک ها و سنگ ها و ...
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش موازی چگالی آب سرد و گرم (همرفت) - فصل دوم و فصل دهم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش رسانایی مواد - فصل چهارم
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش بررسی چگالی و حل شدن گوگرد نسبت به آب و سوسپانسیون بودن آن - فصل اول و چهارم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش سوختن شمع و زمان روشن ماندن شمع - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش جداسازی اجزای مخلوط قیف جدا کننده - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش جداسازی اجزای مخلوط با کاغذ صافی - فصل اول
علوم هفتم / فیلم تدریس آزمایش محاسبه حجم مایعات و اجسام جامد - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش تجزیه پتاسیم پرمنگنات - فصل دوم
علوم هشتم / فیلم تدریس آزمایش تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی (باتری میوه ای) - فصل دوم

کلیه حقوق این سایت برای نوین مدرسه محفوظ می باشد.
novinmad.ir